Chemie

Chemické a přírodovědné soutěže ve školním roce 2016/2017

53. ročník Chemické olympiády

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnil 53. ročník Chemické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 44 studentů našeho gymnázia, a to v kategoriích A, B, C a D. Ve všech kategoriích se naši studenti probojovali až do krajských kol ChO, v kategorii A do celostátního kola, student Filip Svěrák byl pozván i k výběru studentů na ICHO. Do mezinárodního kola ChO se sice nepropracoval, přesto je to velký úspěch a v celkovém pořadí se dokonce posunul na vyšší příčku oproti umístění v národním kole. Všichni účastníci si zaslouží velké uznání za vynaloženou práci a energii, neboť chemická olympiáda patří k nejnáročnějším oborovým soutěžím nejen po stránce vědomostní, ale i z hlediska praktických laboratorních znalostí a zručnosti. Úspěšným řešitelům a vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně zdaru i v 54. ročníku Chemické olympiády!

Prázdninová akce PK CHEMIE: Letní soustředění v laboratořích PřF MU

  V loňském roce na konci srpna se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity letní soustředění pro nadšené chemiky. Akce se zúčastnilo 29 studentů z nižšího i vyššího gymnázia, kteří si o prázdninách udělali čas.

Soutěže s chemickou tematikou: Chemikální 2016

 

52. ročník Chemické olympiády

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil 52. ročník Chemické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 21 studentů našeho gymnázia, a to v kategoriích A, B, C a D. Ve všech kategoriích se naši studenti probojovali až do krajských kol ChO, v kategorii A dokonce až do celostátního kola.

Chemická olympiáda 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnil 51. ročník Chemické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 33 studentů našeho gymnázia, a to v kategoriích A, C a D. Ve všech kategoriích se naši studenti probojovali až do krajských kol ChO.

Exkurze do Anatomického muzea LF MU Brno pro studenty BiCh cv

Jenom připomínám blížící se termín Exkurze do Anatomického muzea LF MU Brno pro studenty BiCh cv. Exkurze se uskuteční 17.9.2010, vstupné 60,- Kč. Sraz jednotlivých skupin na autobusové zastávce Kamenice v :

3.A D          7.45

3. C B         8.30

4. B C D     9.15

Zdraví Jiří Páč  a Jana Sítařová

Syndikovat obsah