Učební plány

Učební plán nižšího stupně gymnázia (pro zahájení studia od školního roku 2022/2023)

Učební plán vyššího stupně gymnázia (pro zahájení studia od školního roku 2022/2023)

Učební plán nižšího stupně gymnázia (pro zahájení studia do školního roku 2021/2022)

Učební plán vyššího stupně gymnázia (pro zahájení studia do školního roku 2021/2022)

Učební plán nižšího stupně gymnázia

pro zahájení studia od školního roku 2022/2023

platí od 1. 9. 2022

Předmět
 
matematická třída   všeobecná třída   
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 3 4 4 3 3
Další cizí jazyk - 2 3 3 - 2 3 3
Matematika 5 5 5 6 4 4 5 5
Fyzika 2 2 2 2 2 2 2 2
Chemie - 1 2 2 - 1 2 2
Biologie 2 2 2 1 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 1 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 2 1 1 1 2
Informatika 1 1 2 2 1 1 2 2
Estetická výchova 3 2 2 2 3 3 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 3 2 2 2
Celkem 28 30 32 32 28 30 32 32

Učební plán vyššího stupně gymnázia

(pro osmileté i čtyřleté studium)

pro zahájení studia od školního roku 2022/2023

platí od 1. 9. 2022

Předmět
 
matematická třída   všeobecná třída   
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 3 3 4 4
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 4 4 4
Další cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3
Matematika 6 6 6 6 4 4 4 4
Fyzika 3 3 3 3 2 3 3 -
Chemie 2 2 2,5 - 2,5 2 3 -
Biologie 2 2 2,5 - 2,5 3 2 -
Zeměpis 2 2 - - 2 2 2 -
Dějepis 2 2 2 - 2 2 2 -
Společenské vědy - 2 2 2 2 2 1 2
Informatika 2 2 - - 2 2 - -
Hudební / výtvarná výchova 2 2 - - 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
1. volitelný předmět - - - - - - 2 2
2. volitelný předmět - - 2 2 - - 2 2
3. volitelný předmět - - - 2 - - - 4
4. volitelný předmět - - - 4 - - - 4
Celkem 33 35 32 32 33 34 34 31

Učební plán nižšího stupně gymnázia

pro zahájení studia do školního roku 2021/2022

 platí od 1. 9. 2021

Předmět
 
matematická třída   všeobecná třída   
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4 4 4,5
Anglický jazyk 4 4 3 3 4 4 3 3
Další cizí jazyk - - 3 3 - - 3 3
Matematika 6 5 5 6 5 5 4 4,5
Fyzika 2 2,5 2,5 2 2 2,5 2,5 2
Chemie - 1 1,5 2 - 2 1,5 2
Biologie 2 2,5 2 1 2 2,5 2 2
Zeměpis 2 2 2 1 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 2 1 1 1 2
Informatika - 1 2 2 - - 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 3 2 3 2
Celkem 28 30 32 32 28 30 32 32

Učební plán vyššího stupně gymnázia

(pro osmileté i čtyřleté studium)

pro zahájení studia do školního roku 2021/2022

platí od 1. 9. 2021

Předmět
 
matematická třída   všeobecná třída   
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 3 3 4 4
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 4 4 4
Další cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3
Matematika 6 6 6 6 4 4 4 4
Fyzika 3 3 3 3 2 3 3 -
Chemie 2 2 2,5 - 2,5 2 3 -
Biologie 2 2 2,5 - 2,5 3 2 -
Zeměpis 2 2 - - 2 2 2 -
Dějepis 2 2 2 - 2 2 2 -
Společenské vědy - 2 2 2 2 2 1 2
Informatika 2 2 - - 2 - - -
Hudební / výtvarná výchova 2 2 - - 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
1. volitelný předmět - - - - - 2 2 2
2. volitelný předmět - - 2 2 - - 2 2
3. volitelný předmět - - - 2 - - - 4
4. volitelný předmět - - - 4 - - - 4
Celkem 33 35 32 32 33 34 34 31

Datum poslední revize dokumentu: 26. 6. 2022