Pozvánka na doprovodný program při krajském kole fyzikální olympiády kategorií B,C,D

Vážení vyučující fyziky na středních školách v JmK, ve středu 25. dubna 2018 se uskuteční na VUT v Brně, Technická 2, v aule Q krajské kolo fyzikální olympiády. Pro fyzikálně-pedagogický doprovod připravilo VUT doprovodný program, např. do jediné univerzitní dílny 3D-tisku v ČR nebo do Pneumobil Racing Týmu, který vyvíjí závodní monoposty na stlačený vzduch. 

Biologické úspěchy na nižším gymnáziu

28. března 2018 vybojovali studenti nižšího gymnázia v soutěži Den ptactva 4.místo. Družstvo bylo tvořeno Barborou Konečnou a Katkou Novotnou (3bg) a Alenou Chvátilovou a Alenou Janáčkovou(3ag). 10. dubna 2018 studenti - Anna Buchníčková, Martin Marinov a Štěpán Kučera (4bg) vybojovali v soutěži INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE také 4.místo.

Talent Education - projekt Erasmu

Ve dnech 10. – 15. dubna 2018 se skupina osmi studentů naší školy, spolu se studenty z Gymnázia Řečkovice Brno, Gymnázia Luďka Pika z Plzně, Bonaventura College Leiden a Stedelijk Gymnasium Leiden (Nizozemí) a Elektrotechniško-Računalniška Strokovna Šola In Gimnazija Ljubljana (Slovinsko), zúčastnila mezinárodního setkání v Ljubljaně.

Krajské kolo biologické olympiády kategorie B

V krajském kole Biologické olympiády kategorie B se skvěle umístila Hana Slámová z 1. B. - musela prokázat nejen všeobecný přehled biologie, znalosti druhů rostlin a živočichů, ale i vše k tématu souvisejícím s odpady v přírodě, které bylo určené pro letošní ročník. Totéž musel prokázat i Jaroslav Herman z 2. B, který se umístil na vynikajícím sedmém místě. Blahopřejeme!

Úspěch na ŠPÍL-BERGU 2018

Jaroška má krále Jaderné maturity

Týden na partnerské škole v USA

V prvním dubnovém týdnu navštívila skupina 10 studentů naší školy USA a poznávala život na South Kent School ve státě Connecticut. Jedná se o soukromou internátní chlapeckou školu se zaměřením na sport. Kromě aktivní účasti na hodinách matematiky a debaty s americkými studenty o současném dění v našich zemích představili naši studenti svým novým kamarádům formou prezentace krásy a zajímavosti z České republiky a přiblížili jim život na Jarošce.

Informace k přijímacím zkouškám

Rozpis přijímacích zkoušek:

  • 12.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na čtyřletém gymnáziu I. termín
  • 13.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na osmiletém gymnáziu I. termín
  • 16.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na čtyřletém gymnáziu II. termín
  • 17.4.2018 se koná přijímací zkouška ke vzdělávání na osmiletém gymnáziu II. termín

Přijímací zkoušky do obou typů vzdělávání se konají v budově na tř. Kpt. Jaroše 14 v Brně.

Čas zahájení zkoušky je vždy v 8:30. Uchazeči se dostaví na uvedenou adresu 20 minut před zahájením zkoušky.

Ve vestibulu školy bude zveřejněn rozpis uchazečů do učeben. Rozpis uchazečů do učeben se shoduje s informacemi, které uchazeči obdrželi dopisem.

Doporučené dopisy adresované zákonnému zástupci uchazeče byly rozeslány dne 27.3.2018 pro čtyřleté studium a dne 28.3.2018 pro osmileté studium, obsahovaly pozvánku (viz příloha pod článkem) a kritéria přijímacího řízení (https://www.jaroska.cz/node/1143).

Ondra Peterka a Jakub Pham se v němčině nenechali zahanbit

Dne 8. března proběhlo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce (kategorie pro nižší gymnázia), kterého se zúčastnil náš student Ondřej Peterka. Tomu se podařilo získat krásné čtvrté místo v poměrně velké konkurenci mezi ostatními gymnázii v dané kategorii. Úspěšným se stal také Jakub Pham z třetího ročníku, který v kategorii určené pro vyšší gymnázia, obsadil páté místo. Soutěž v obou kategoriích zahrnovala část poslechovou a konverzační, při níž měli soutěžící prokázat jazykové znalosti: schopnost porozumět mluvenému slovu a při ústní interakci schopnost zapojit se do diskuse na dané téma.

Syndikovat obsah