Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny v období od 13. 7. do 21. 8. jsou ve středu od 9.00 do 11.00 hodin v kanceláři v budově na tř. Kpt. Jaroše.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu - důležité informace

Vážení rodiče,
  rozhodnutí o přijetí (resp. nepřijetí) ke studiu jsme odeslali poštou na adresu zákonného zástupce žáka. Přijatým žákům obyčejným dopisem, nepřijatým žákům v obálce "s pruhem", kterou si musíte vyzvednout na poště. Těm žákům, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku a nebyli přijati, jsme přiložili formulář Žádost o vydání nového rozhodnutí. Budete-li mít zájem o toto "odvolání", vyplňte prosím tento formulář ve všech částech (zejména uveďte datum, kdy jste rozhodnutí o nepřijetí od pošty převzali) a do tří dnů od data převzetí rozhodnutí jej doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu našeho gymnázia. Na žádosti, které by byly datovány dříve, než je datum skutečného převzetí, nemůžeme brát zřetel a musíme Vám je nevyřízené vracet.

Vzor žádosti je uveden v příloze.

Děkuji za pochopení

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia 

Běhy brněnské mládeže: 1. místo

Běhy brněnské mládeže byly letos ochuzeny o jarní kola, protože s rouškou se běhat opravdu nedá. V obou podzimních kolech byli první studenti gymnázia na třídě Kapitána Jaroše. Proto byli letos vyhlášeni jako vítězové.

Ocenění v celostátní výtvarné soutěži MUS

  Dne 17. června 2020 jsme získali cenu za nejlepší prezentaci uměleckého díla v celostátní výtvarné soutěži pro středoškoláky. Soutěž nese název Máš umělecké střevo? (MUS) a vyhlašuje ji Centrum současného umění DOX v Praze ve spolupráci s Národní galerií a Moravskou galerií. 

V celostátním kole SOČ máme první místo!

V sobotu 13. 6. 2020 se konala celostátní přehlídka, kam se z Jihomoravského kraje nominovalo neskutečných 50 prací! O letošním ročníku celostátního kola SOČ bylo natočeno i video. https://youtu.be/A33bYHSIAd4 . Nejzajímavější částí je statistika, kolem desáté minuty.

UPOZORNĚNÍ: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Ještě jednou si dovolujeme připomenout, že přijímacích zkoušek se mohou studenti zúčastnit jedině tehdy, když si s sebou přinesou vyplněné a rodiči podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Pokud jej nepřinesou, nebudou se moci zkoušek zúčastnit a budou je muset skládat v náhradním termínu. Proto prázdný formulář tohoto prohlášení je přílohou tohoto článku.

Další informace o přijímací zkoušce pro žáky 9. tříd, kteří vykonají přijímací zkoušku na našem gymnáziu

Milí uchazeči o studium na našem gymnáziu,

Další informace o přijímací zkoušce pro žáky 5. tříd, kteří vykonají přijímací zkoušku na našem gymnáziu

Milí uchazeči o studium na našem gymnáziu

Syndikovat obsah