Biologie

Školní kolo biologické olympiády

Dne 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem letošního ročníku byl ontogenetický vývoj organismů, zejména jeho raná stádia, a proto byl letošní 53. ročník pojmenován heslem Mládí vpřed, stejně jako jeho studijní text.

Pitva kapra 2018

Na nižším gymnáziu studenti přírodovědného kroužku s paní prof. Kučerovou pitvali kapra. Díky tomu se dozvěděli více informací o anatomii ryb.

Ústřední kolo biologické olympiády

Biologická olympiáda kategorie C

V pondělí 23.4.

Krajské kolo biologické olympiády kategorie B

V krajském kole Biologické olympiády kategorie B se skvěle umístila Hana Slámová z 1.B. - musela prokázat nejen všeobecný přehled biologie, znalosti druhů rostlin a živočichů, ale i vše k tématu souvisejícímu s odpady v přírodě, které bylo určené pro letošní ročník. Totéž musel prokázat i Jaroslav Herman z 2.B, který se umístil na vynikajícím sedmém místě. Blahopřejeme!

Biologové postupují do celostátního kola

Naši studenti byli velmi úspěšní v krajském kole Biologické olympiády, v kategorii A (pro 3. a 4. ročníky). Vít Procházka (3.C) obsadil skvělé 2. místo, zatímco Filip Svěrák se umístil na 4. místě.

Regionální kolo soutěže AMAVET

Dne 13. března se uskutečnilo brněnské regionální kolo soutěže SCIENCE EXPO AMAVET 2018 (další regionální kola probíhala ještě v Praze, Liberci a Pardubicích). Jedná se o soutěž, ve které studenti středních škol prezentují své vědecké projekty prostřednictvím posteru. Z naší školy se soutěže zúčastnil Jan Česnek ze třídy 3.

Školní kolo biologické olympiády

Dne 15. 2. 2018 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Tématem letošního ročníku bylo vylučování a odpady všeho druhu, ať už produkované buňkou, celým organismem nebo lidskou společností a proto se i přípravný text olympiády jmenoval: 
 
Když musíš, tak musíš…

Biologická olympiáda na nižším gymnáziu

V úterý 5. prosince bylo završeno zápolení studentů nižšího gymnázia v biologické olympiádě kategorií D a C. Celkový počet účastníků byl opravdu rekordní: 112 řešitelů.

V kategorii D se účastnilo 67 řešitelů. První místo obsadil Richard Materna ze třídy 2.ag, druhý byl Tomáš Sláma ze třídy 1.bg.

V kategorii C se utkalo 45 studentů. Vítězem se stala Alena Chvátilová ze třídy 3.ag, druhé místo obsadila Barbora Konečná ze třídy 3.bg.

Všem čtyřem studentům gratulujeme k postupu do dalšího kola, ve kterém jim přejeme mnoho úspěchů.

Organizátor Zuzana Kučerová

Přírodovědný kroužek na nižším gymnáziu – pitva kapra 7. prosince

Studenti nižšího gymnázia se podrobně seznámili při pitvě s anatomií naší nejznámější ryby. Mikroskopem si pak mohli prohlédnout kapří šupiny z postranní čáry.

Zuzana Kučerová

Syndikovat obsah