Organizace školního roku 2021/2022

Začátek školního roku 1. září 2021 (středa)
Konec I. pololetí 31. ledna 2022 (pondělí)
Začátek II. pololetí 1. února 2022 (úterý)
Konec II. pololetí 30. června 2022 (čtvrtek)

 

Prázdniny

Podzimní 27. a 29. října 2021 (středa, pátek)
Vánoční 23. prosince 2021 (čtvrtek) – 2. ledna 2022 (neděle)
vyučování začne 3. ledna 2022 (pondělí)
Pololetní 4. února 2022 (pátek)
Jarní 7. – 11. března 2022
Velikonoční 14. dubna 2022 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. července 2022 (pátek) – 31. srpna 2022 (středa)
(vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022)

 

Maturitní zkoušky

Ústní (společná i profilová část)
1. týden 16. 5. – 20. 5. 2022 (4.A, 4.C)
2. týden 23. 5. – 27. 5. 2022 (4.B, 4.D)

 

Písemné
společná část

didaktické testy:  4. 5. – 6. 5. 2022 (dle JZS)

profilová část

 český jazyk: pondělí 4. 4. 2022 

cizí jazyk: středa 6. 4. 2022

matematika: (4.A) pátek 8. 4. 2022

deskr. geometrie: úterý 26. 4. 2022

 

Praktické
profilová část

 hudební výchova: úterý 26. 4. 2022

výtvarná výchova: úterý 26. 4. 2022

Přijímací zkoušky

I. kolo
čtyřleté studium 12. a 13. dubna 2022
osmileté studium 19. a 20. dubna 2022

 

Ředitelské volno 

19. dubna 2022 přijímací zkoušky 

 

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

pátek 27. 8. 2021 Úvodní porada
středa 1. 9. 2021 Zahájení školního roku 2021/2022
úterý 9. 11. 2021 Klasifikační porada za I. čtvrtletí
úterý 25. 1. 2022 Klasifikační porada za I. pololetí
(uzavření klasifikace na NG i VG pátek 21. 1.)
úterý 5. 4. 2022 Klasifikační porada za III. čtvrtletí
úterý 28. 6. 2022

Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace NG i VG pátek 24. 6.)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v úterý ve 14.10 hodin).

 

Termíny třídních schůzek SRPŠ

úterý 5. října 2021 Plenární schůze SRPŠ, tř. schůzky, hovorové hodiny
úterý 23. listopadu 2021 Hovorové hodiny
úterý 4. ledna 2022 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 5. dubna 2022 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 28. června 2022 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

 

Den otevřených dveří na gymnáziu

úterý 11. ledna 2022

 

Sportovní kurzy

a) zimní lyžařské

sekundy 23. 1. – 28. 1. 2022 Dolní Morava
tercie 20. 2. – 25. 2. 2022 Dolní Morava
1. ročníky 6. 2. – 11. 2. 2022 Kouty nad Desnou
6. 2. – 11. 2. 2022 Dolní Morava

 b) letní

3. ročníky 20. 6. – 24. 6. 2022

 

Škola v přírodě

primy 22. 9. – 24. 9. 2021 Zubří
tercie květen 2022

 

Adaptační kurz

1.C, 1.D 1. 9. – 3. 9. 2021 Kaprálův Mlýn

 

Literárně-historické exkurze Praha

4. ročníky říjen 2021

 

Kurz Environmentální technologie

7. – 9. 2. 2022 (3.A, 3.C), 14. – 16. 2. 2022 (3.B, 3.D) Kaprálův mlýn

 

Výlety 

1.ag, 1.bg, 2.ag, 2.bg, 4.ag, 4.bg 16. 5. – 24. 6. 2022
1. a 2. ročníky 16. 5. – 24. 6. 2022

(3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den)

 

Výběrový lyžařský kurs

Malino Brdo (Slovensko) 27. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (Bc)
Semmering (Rakousko) 4. 2. 2022 (Bc)
Saalbach (Rakousko) 21. 1. – 25. 1. 2022 (Hs)

 

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky

17. září 2021 upřesnění tématu ZP
17. září 2021 souhlas vedoucího s tématem
17. prosince 2021 odevzdání 1. verze ZP vedoucím, doporučení do SOČ
11. února 2022 odevzdání prací pro SOČ
4. března 2022 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
do 31. března 2022 obhajoby ZP, odevzdání do Google Classroom
březen, duben 2022 prezentace cizojazyčných resumé v hodinách A
duben 2022 celoškolská konference ZP
duben–červen 2022 soutěžní přehlídky SOČ

 

Organizace posledního týdne školního roku

pátek 24. 6. 2022 NG i VG – uzavření klasifikace
pondělí 27. 6. 2022 NG – vybírání učebnic, koncert sboru NG
  VG – akce PK, přebor v kopané
úterý 28. 6. 2022 NG – den exkurzí, sportovní den
 

VG – přebor VG v atletice
klasifikační porada
třídní schůzky budoucích 1. ročníků

středa 29. 6. 2022 NG – den exkurzí, sportovní den
  VG – akce PK
čtvrtek 30. 6. 2022 třídnické hodiny, vydávání vysvědčení