Organizace školního roku 2022/2023

Začátek školního roku 1. září 2022 (čtvrtek)
Konec I. pololetí 31. ledna 2023 (úterý)
Začátek II. pololetí 1. února 2023 (středa)
Konec II. pololetí 30. června 2023 (pátek)

 

Prázdniny

Podzimní 26. a 27. října 2022 (středa, čtvrtek)
Vánoční 23. prosince 2022 (pátek) – 2. ledna 2023 (pondělí)
vyučování začne 3. ledna 2023 (úterý)
Pololetní 3. února 2023 (pátek)
Jarní 13. – 19. března 2023
Velikonoční 6. dubna 2023 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. července 2023 (sobota) – 1. září 2023 (pátek)
(vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023)

 

Maturitní zkoušky

Ústní (společná i profilová část)
1. týden 22. 5. – 26. 5. 2023 (4.A, 4.D)
2. týden 29. 5. – 2. 6. 2023 (4.B, 4.C)

 

Písemné
společná část

didaktické testy:  2. 5. – 5. 5. 2023 (dle JZS)

profilová část

 český jazyk: pondělí 3. 4. 2023 

cizí jazyk: středa 5. 4. 2023

matematika: (4.A) úterý 11. 4. 2023

deskr. geometrie: úterý 25. 4. 2023

 

Praktické
profilová část

 hudební výchova: úterý 25. 4. 2023

výtvarná výchova: úterý 25. 4. 2023

Přijímací zkoušky

I. kolo
čtyřleté studium 13. a 14. dubna 2023
osmileté studium 17. a 18. dubna 2023

 

Ředitelské volno 

30. září 2022 příprava oslav 155. výročí
13. a 14. dubna 2023 přijímací zkoušky 

 

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

pondělí 29. 8. 2022 Úvodní porada
čtvrtek 1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023
úterý 15. 11. 2022 Klasifikační porada za I. čtvrtletí
úterý 24. 1. 2023 Klasifikační porada za I. pololetí
(uzavření klasifikace na NG i VG pátek 20. 1.)
úterý 4. 4. 2023 Klasifikační porada za III. čtvrtletí
úterý 27. 6. 2023

Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace NG i VG pátek 23. 6.)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v úterý ve 14.10 hodin).

 

Termíny třídních schůzek SRPŠ

úterý 20. září 2022 Plenární schůze SRPŠ, tř. schůzky, hovorové hodiny
úterý 15. listopadu 2022 Hovorové hodiny
úterý 10. ledna 2023 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 4. dubna 2023 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 27. června 2023 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

 

Den otevřených dveří na gymnáziu

úterý 17. ledna 2023

 

Ples gymnázia

pátek 3. března 2023 (Semilasso)

 

Sportovní kurzy

a) zimní lyžařské

sekundy 8. 1. – 13. 1. 2023 Dolní Morava
1. ročníky 12. 2. – 17. 2. 2023 Kouty nad Desnou
12. 2. – 17. 2. 2023 Dolní Morava

 b) letní

3. ročníky 19. 6. – 23. 6. 2023

 

Adaptační kurzy

1.C, 1.D 1. 9. – 2. 9. 2022 Kaprálův Mlýn
primy 10. – 12. 10. 2022 Daňkovice

 

Literárně-historické exkurze Praha

4. ročníky říjen 2022

 

Kurz Environmentální technologie

3. ročníky únor. 2023 Kaprálův mlýn

 

Výlety 

1.ag, 1.bg, 2.ag, 2.bg, 4.ag, 4.bg 22. 5. – 23. 6. 2023
1. a 2. ročníky 22. 5. – 23. 6. 2023

(3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den)

 

Výběrový lyžařský kurs

Malino Brdo (Slovensko) 28. 12. 2022 – 2. 1. 2023 (Bc)
Semmering (Rakousko) 3. 2. 2023 (Bc)
Saalbach (Rakousko) 20. 1. – 24. 1. 2023 (Stu)

 

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky

16. září 2022 upřesnění tématu ZP
16. září 2022 souhlas vedoucího s tématem
16. prosince 2022 odevzdání 1. verze ZP vedoucím, doporučení do SOČ
10. února 2023 odevzdání prací pro SOČ
3. března 2023 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
do 31. března 2023 obhajoby ZP, odevzdání do Google Classroom
březen, duben 2023 prezentace cizojazyčných resumé v hodinách A
duben 2023 celoškolská konference ZP
duben–červen 2023 soutěžní přehlídky SOČ

 

Organizace posledního týdne školního roku

pátek 23. 6. 2023 NG i VG – uzavření klasifikace
pondělí 26. 6. 2023 NG – výuka podle upraveného rozvrhu
  VG – výuka podle upraveného rozvrhu
úterý 27. 6. 2023 NG – vybírání učebnic, koncert sboru NG
 

VG – přebor G v kopané a ve volejbalu
klasifikační porada
třídní schůzky budoucích 1. ročníků

středa 28. 6. 2023 NG – den exkurzí, sportovní den
  VG – akce PK
čtvrtek 29. 6. 2023 NG – den exkurzí, sportovní den
  VG – akce PK
pátek 30. 6. 2023  
třídnické hodiny, vydávání vysvědčení