Charakteristika školy

Název školy, sídlo školy, právní forma, IČO

Název: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
IČO: 00559032

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno, zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 pod č.j. 20/22

Ředitel školy

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., Gromešova 8, 621 00 Brno

Druhy a typy studia

 • čtyřleté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/41)
 • čtyřleté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/41)
 • osmileté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/81)
 • osmileté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/81)

Datum zařazení do sítě škol

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol č.j. 35 494/2005-21 ze dne 3.7.2006

Seznam občanských sdružení působících při škole

 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • Klub absolventů Gymnázia na  tř. Kpt. Jaroše
 • Školní sportovní klub
 • Studijní nadační fond

Školská rada

 • Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (předseda), RNDr. Peter Krupka, Ph.D., Mgr. Pavel Sekanina, MSc. – za rodiče a zletilé žáky
 • doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D., Ing. Tomáš Bravený, Mgr. Jaroslav Suchý – za zřizovatele
 • Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., PhDr. Martina Literáková – za pedagogy

Celková kapacita školy a jejích součásti

Přehled tříd ve školním roce 2022/2023 je uveden v následující tabulce:

Tercie celkem

Třída Třídní prof. Umíst. Zaměření Hoši Dívky Celkem
I.A Plavčanová 204 M 8let 26 5 31
I.B Lacinová 220 vš. 8let 10 19 29
I.C Brančová 211 vš. 4let 14 17 31
I.D Sedlinská 212 vš. 4let 19 12 31
I. ročníky celkem 69 53 122
II.A  Řehák  310  M 8let 24 8 32
II.B  Tillová  407  vš. 8let 17 14 31
II.C  Chovancová  410  vš. 4let 22 11 33
II.D  Hudeček  201  vš. 4let 14 18 32
II. ročníky celkem 77 51 128
III.A  Juránek  404  M 8let 25 9 34
III.B  Marková  405  vš. 8let 19 12 31
III.C  Pleva  419  vš. 4let 16 16 32
III.D  Ježek  309  vš. 4let 19 15 34
III. ročníky celkem 79 52 131
IV.A  Kobza  316  M 8let 22 9 31
IV.B Stupka  209  vš. 8let 11 18 29
IV.C  Pospíšil  416  vš. 4let 9 22 31
IV.D  Kupčík  408  vš. 4let 18 11 29
IV. ročníky celkem 60 60 120
Celkem I.- IV. ročníky 285 216 501
1.ag Hubáček P311 M 8let 27 5 32
1.bg Adámková P312 vš. 8let 14 16 30
Primy celkem 41 21 62
2.ag  Zerhau P207 M 8let 23 6 29
2.bg  Ptáčková P213 vš. 8let 19 11 30
Sekundy celkem 42 17 59
3.ag Piskač P308 M 8let 23 6 29
3.bg Kyasová P307 vš. 8let 19 12 31
Tercie celkem 42 18 60
4.ag Kallus Brychová P215 M 8let 22 10 32
4.bg Smělíková Pilátová P314 vš. 8let 14 17 31
Kvarty celkem 36 27 63
Celkem nižší gymnázium 161 83 244
Gymnázium celkem 446 299 745

Datum poslední revize dokumentu: 6. 3. 2023