Charakteristika školy

Název školy, sídlo školy, právní forma, IČO

Název: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
IČO: 00559032

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno, zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 pod č.j. 20/22

Ředitel školy

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., Gromešova 8, 621 00 Brno

Druhy a typy studia

 • čtyřleté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/41)
 • čtyřleté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/41)
 • osmileté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/81)
 • osmileté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/81)

Datum zařazení do sítě škol

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol č.j. 35 494/2005-21 ze dne 3.7.2006

Seznam občanských sdružení působících při škole

 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • Klub absolventů Gymnázia na  tř. Kpt. Jaroše
 • Školní sportovní klub
 • Studijní nadační fond

Školská rada

 • Ing. Miroslav Bajbár, Ph.D., Bc.Michal Doležel, Ing. Marie Stehlíková - za zřizovatele
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda), RNDr. Peter Krupka, Ph.D., Bc. Petr Steindl - za rodiče a zletilé žáky
 • Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., PhDr. Martina Literáková - za pedagogy

Celková kapacita školy a jejích součásti

Přehled tříd ve školním roce 2019/2020 je uveden v následující tabulce:

Tercie celkem

Třída Třídní prof. Umíst. Zaměření Hoši Dívky Celkem
I.A Kobza 316 M 8let 23 10 34
I.B Stupka 209 vš. 8let 12 18 30
I.C Pospíšil 416 vš. 4let 10 22 32
I.D Kupčík 408 vš. 4let 17 11 28
I. ročníky celkem 62 61 123
II.A  Kauerová  204  M 8let 25 9 34
II.B  Lacinová  220  vš. 8let 22 11 33
II.C  Ambrozová  212  vš. 4let 12 18 30
II.D  Brančová  211  vš. 4let 17 16 33
II. ročníky celkem 76 54 130
III.A  Nečas  310  M 8let 22 8 30
III.B  Řehák  201  vš. 8let 13 19 32
III.C  Hlásenský  410  vš. 4let 19 14 33
III.D  Blažková  407  vš. 4let 10 23 33
III. ročníky celkem 64 64 128
IV.A  Pupík  404  M 8let 24 7 31
IV.B Literáková  405  vš. 8let 15 15 30
IV.C  Maříková  309  vš. 4let 21 12 33
IV.D  Sedlinská  419  vš. 4let 18 14 32
IV. ročníky celkem 78 48 126
Celkem I.- IV. ročníky 280 227 507
1.ag Kallus Brychová P215 M 8let 29 9 31
1.bg Smelíková Pilátová P314 vš. 8let 13 18 31
Primy celkem 35 27 62
2.ag  Hubáček P311 M 8let 25 5 30
2.bg  Adámková P312 vš. 8let 10 17 27
Sekundy celkem 35 22 57
3.ag Urban P308 M 8let 23 9 32
3.bg Ptáčková P307 vš. 8let 17 15 32
Tercie celkem 40 24 64
4.ag Piškač P207 M 8let 19 12 31
4.bg Kyasová P213 vš. 8let 20 12 32
Kvarty celkem 39 24 63
Celkem nižší gymnázium 149 97 246
Gymnázium celkem 429 324 753

Datum poslední revize dokumentu: 14. 1. 2020