Exkurze na Ústavní soud

Třídy 2.A, 2.B a 2.C měly ve středu 12. června 2019 možnost prohlédnout si budovu Ústavního soudu v Brně. Generální sekretář Ústavního soudu pan Vlastimil Gottinger nás přivítal s vřelým úsměvem a se slovy „moje milá Jaroško“, přiznal se, že je sám absolventem našeho gymnázia a rád na svá školní léta vzpomíná.

Rozvrh hodin v týdnu 17. - 21. 6. 2019

V přílohách naleznete rozvrh hodin v týdnu 17. - 21. 6. 2019. Upozorňujeme, že v obou budovách se obědy vydávají pouze do 13 hodin!

Třídní schůzky budoucích prim

Třídní schůzky rodičů žáků budoucích prim 8letého studia se konají v úterý 18. června 2019 v 17.00 hodin v budově nižšího gymnázia na ulici Příční 16.

Rozmístění tříd pro třídní schůzky:

1.ag – tř. prof. Mgr. Kateřina Kallus Brychová, 1. poschodí vpravo, místnost č. 215, třída 3.ag

1.bg – tř. prof. Mgr. Petra Smělíková Pilátová, 1. poschodí vpravo, místnost č. 213, třída 4.bg

Na schůze obdržíte podrobné informace k zahájení studia a bude možné uhradit v hotovosti 1400 Kč na adaptační pobyt, který pořádáme 4.–6. 9. v Baldovci.

První místo ve finále Technoplanety

 Vítězný tým TsunaVlnami

Úspěch absolventek na přeboru středních škol v beach volejbalu

Excelentní tečkou ukončení studia na gymnáziu bylo vítězství absolventek Martiny Lepkové a Jany Chudíkové v městském přeboru středních škol v beach volejbalu. Turnaj se konal v areálu Sokolského koupaliště na „rozpálených“ kurtech. Bylo do něj přihlášeno 21 dívčích družstev z 19 brněnských středních škol. Je potěšitelné, že v silné konkurenci ostatních týmů Martina s Janou postupovaly ze všech utkání až do finále z vítězné pozice. Ve finálovém duelu s OA Kotlářská svou bojovností, chytrou hrou a pohybem po hřišti zaslouženě vybojovaly 1. místo.

Foto: Na nejvyšším stupni Jana Chudíková a Martina Lepková G – Jaroška, 2. místo tým OA Kotlářská, 3. místo tým SZŠ Merhautova

Gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci a přeji Vám další výhry! 

Darmstadt 2019

Ve dnech 3.–11. května měli studenti vyššího gymnázia opět možnost zúčastnit se výměnného pobytu s Edith-Stein Schule v Darmstadtu.

Program byl velmi bohatý. Studenti navštívili společně s německými spolužáky výuku, zároveň pro ně byla také připravena konverzace, která vycházela z maturitních témat profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka. Konverzace probíhala v menších skupinkách. Studenti se bavili na vybrané téma, poté si vyměňovali vzájemně informace.Čeští studenti ve spolupráci se studenty Edith-Stein Schule vypracovávali projekt zabývající se ochranou životního prostředí.V rámci projektu se společně zamýšleli nad tím, co pro ochranu životního prostředí skutečně děláme, jakým způsobem lze ochranu životního prostředí ještě podpořit. Společná práce na tomto tématu byla pak podnětem pro další konverzaci.

Jaroška podporuje stmelování třídních kolektivů čtyřdenními výlety

 

V posledních letech došlo na většině škol v naší republice k výrazné redukci školních výletů. Sice tím ředitelé oněch ústavů ušetří pár stříbrňáků, ale samotné děti tím připraví o vyvrcholení celého školního roku. Navíc dobře zorganizovaný výlet plní svoji edukační (tedy výchovnou i vzdělávací) roli mnohem lépe než hodiny prosezené ve školních škamnech.

Naše gymnázium patří samozřejmě k těm světlým výjimkám, které svým žákům dopřejí hned čtyřdenní školní výlety. Je-li třídní kantor ochoten, pak si výlet přetáhne i do víkendových dnů, jak dokazuje např. čerstvé foto (z oblasti Ramzové) třídy 2.C a jejich průvodců - protidrogové preventistky prof. Maříkové a otce třídního prof. Hlásenského.

Kolik žáků teprve dnes zjistilo, že Smrk se svými 1125 metry je nejvyšší vrchol Rychlebských hor, se asi nedozvíme, proto jim raději popřejme na výletě i krásnou neděli a po víkendu se na ně těšíme při dokončování jejích filatelistických (čti "známkosběrných") snažení.

Výletům třikrát zdar!

Držitelem ceny Učené společnosti ČR, o.p. je náš septimán Václav Zvoníček

Ceny Učené společnosti České republiky se udělují jako ocenění za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu osobnostem, které jsou občany České republiky, pracují v České republice a nejsou členy Učené společnosti České republiky.

Jsme nesmírně hrdi na to, že v roce 2019 byl touto cenou oceněn student septimy našeho gymnázia Václav Zvoníček, který ji převzal za svoji vědeckou práci "Řetězové zlomky a metody odhalování dělitelů velkých čísel". Václavovi moc děkujeme a stejné poděkování předáváme i vedoucímu jeho práce, kolegovi Petru Pupíkovi.

Naši studenti organizují matematické akce pro žáky základních škol

Nadšený kynolog, matematik a didaktik Petr Pupík věnuje veškerý svůj volný čas nejen svým dvěma pejskům, ale i vedení středoškolských studentů k organizaci matematických soutěží pro dítka školou povinná. Ponořme se tedy do jeho krátkého zamyšlení o významu a důležitosti těchto didaktických aktivit. Petře, máš slovo:

"Kromě toho, že jsou naši studenti úspěšní v různých soutěžích, snaží se také popularizovat matematiku mezi svými mladšími spolužáky a pořádají pro ně během školního roku několik akcí, což je v době, kdyse hovoří o oblibě matematiky, velmi důležité. Studenti vyššího gymnázia - Áďa Heroudková, Janča Bušová, Míša Halaštová, Kuba Devát, Lucka Reichertová (všichni 1.A), Vašek Zvoníček (3.A), Danča Krásenská, Honza Česnek (4.B) a Vašek Fabík (4.A) pořádají korespondenční seminář Komár, kde pro děti vymýšlí několik sérií příkladů. Letos se jim podařilo překonat hranici sta řešitelů! Kromě toho organizují během roku dva víkendové minitábory, kde mají nachystané denní i noční, matematické i nematematické hry, a také dětem přednáší zajímavosti z různých oblastí matematiky. Níže se můžete podívat na několik fotek z poslední víkendovky, která se uskutečníla první týden v červnu. Všem studentům moc děkujeme za to, že věnují hodiny a hodiny práce pro ostatní!"

Samozřejmě toto poděkování patří i kolegovi Pupíkovi, neboť bez jeho bezbřehého nadšení by se tyto aktivity vůbec nerealizovaly. Peťo, vydrž a nepolevuj!!!

Syndikovat obsah