Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

Nabídka

Vážené dámy, vážení pánové, 
 
ráda bych nabídla vašim studentům možnost bezplatného workshopu, který je připraví na zkoušku z dospělosti. Díky semináři odborníků z GrowJOB institute budou mít možnost proniknout do tajů Efektivního učení, aby pak snáz zvládli jak samotnou maturitu, tak i přijímací zkoušky na svou vysněnou fakultu.

FaVU VUT Brno

Vážení kolegové,

Výtvarné kurzy

Vážené kolegyně, kolegové,
vedu výtvarnou přípravku žáků pro umělecké školy. Často se setkávám s tím, že určité množství žáků skládající talentové zkoušky, nemá informace o výtvarné výuce tohoto zaměření.

DOD na ČVUT strojní fakulta

Vazena pani reditelko, vazeny pane rediteli,
 jmenem dekana Fakulty strojni CVUT v Praze si dovolujeme pozvat studenty Vasi skoly na Den otevrenych dveri, ktery poradame ve stredu 11. 2. 2015  od 09.00 hod.
 

  Vice informaci o nasi fakulte najdete na internetove strance www.fs.cvut.cz - v casti "Zajemci o studium" nebo na www.strojarna.cz.
 

DOD ČVUT stavební fakulta

Dobrý den,
dovolujeme si pozvat všechny zájemce o studium na Fakultě stavební ČVUT v  Praze na Den otevřených dveří, který se koná v pátek 23. ledna 2015.
 

DOD na FF MU

Vážená paní, vážený pane,

DOD na CEITECu

Vážení studenti,
 
ráda bych Vás pozvala na den otevřených dveří, který  se bude konat 19.2.2015 na Středoevropském technologickém institutu
 CEITEC (www.ceitec.cz ) v areálu Vysokého učení technického v Brně –Králově poli.
 

CTYOnline kurzy

Dobrý den přeji,
 
rád bych Vás oslovil s informací, že po úspěšných podzimních registracích do CTYOnline kurzů pro nadané středoškoláky a získané podpoře MŠMT připravujeme registrace do jarního semestru.
 

FEKT VUT Brno

Stavební fakulta VUT

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
vedení Fakulty stavební VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu pořádají dne 27. listopadu 2014 11. ročník stavební vědecko-odborné konference studentů středních škol STAVOKS 2014. 
 
Syndikovat obsah