Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

Týden humanitních věd na FF Mu

Dobrý den,
 
jménem pana děkana FF MU bych vás a vaše studenty chtěla co nejsrdečněji pozvat na akci „Týden humanitních věd“ na Filozofické fakultě MU.
Uspořádáním této akce se již tradičně připojujeme k oslavám Světového dne filozofie UNESCO a nabízíme přehlídku širokého spektra výzkumných a vzdělávacích aktivit realizovaných na FF MU.

Přípravný kurz na talentové zkoušky FAST VUT

Stáže - Otevřená věda

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
 
dovolte mi nabídnout Vám vzdělávací aktivity pro studenty Vaší školy, které realizujeme již od roku 2005 pod hlavičkou Otevřená věda.
 

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Vážený pane řediteli, vážení učitelé, drazí kolegové,
 

Gaudeamus 2015

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

GEG a Google volají (nejen) Moravu!

Jde o setkání lidí z různých částí republiky, kteří se točí kolem Googlu a vzdělávání. Program akce se zdá být dost zajímavý a zmiňované nástroje dnes studenti používají běžně.

Přednáška o přípravných kurzech na VŠ

Informace o přípravných kurzech k přijímacím zkouškám na vysoké školy, přípravné kurzy ke státní maturitě.

Studium na středních školách v zahraničí

Vážená paní profesorko, vážený pane profesore,
 

Přípravné kurzy pro studenty 4. ročníku

Vážení studenti,
 

Nabídka Lékařské fakulty MU

Dobrý den,
 
Jako každoročně jsme připravili pro frekventanty posledních ročníků středních škol, kteří mají zájem o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity,
Syndikovat obsah