Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠPP:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

nižší gymnázium: Mgr. Michal Hubáček

konzultační hodiny pátek 10:00 - 10:45

kabinet Vv na Příční

hubacek@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jana Sítařová

konzultační hodiny čtvrtek 13:30 - 14:30

kabinet zástupkyně ředitele č.203

sitarova@jaroska.cz

METODIK PREVENCE:

nižší gymnázium: PaedDr. Zuzana Kučerová

konzultační hodiny pondělí 12:00 - 12:45

kabinet biologie na Příční

kucerova@jaroska.cz

vyšší gymnázium: Mgr. Jaroslava Maříková

konzultační hodiny 12:45 - 13:45

kabinet knihovna č. 418

marikova@jaroska.cz

PSYCHOLOG:

PhDr. Magdalena Nováková

tel.: 545 321 282

e-mail: magdal.novak@seznam.cz

Konzultační hodiny: pátek 6:45–14:00 hodin

  • Konzultace u psycholožky probíhají na základě žádosti žáka, rodiče, pedagoga, případně výchovného poradce nebo metodika prevence.
  • Osobní setkání žáka je realizováno za předpokladu, že zákonný zástupce nezletilého žáka s touto formou souhlasí a podepsal individuální souhlas s činností psychologa.
  • Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů.
  • Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR.

FSS studijní obor

Vážená paní / vážený pane,

 

Studium v USA

Vážená paní ředitelko / Vážený pane řediteli,

v příloze zasílám informační leták ke stipendijnímu středoškolskému pobytu v USA, který za částečné pomoci americké společnosti CCI - Greenheart, organizuji. 

Informace z CTM

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, milí kolegové,
 
Přeji Vám klidné zvládnutí předvánočního období a dovoluji si krátce informovat o novinkách v CTM.
 
1. Stipendia na prestižní letní program CTY Summer v USA

Kurz z oblasti IT

Dobrý den,

LF MU Brno

Dobrý den, vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážené výchovné poradkyně a poradci pro studium,
 
jako každoročně bych ráda Vaším prostřednictvím oslovila studenty a studentky maturitních ročníků Vaší střední školy s nabídkou vysokoškolských tříletých bakalářských oborů
Dentální hygiena

Mediální den na FSS MU

Dobrý den,

VŠ Cambridge

Vážená paní, vážený pane,
 

GAUDEAMUS BRNO 2016

Přípravné kurzy na LF MU

Dobrý den, vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážení pedagogičtí pracovníci a školní poradci,
 

Nabídka pro studenty

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, členové profesorského sboru,
 

Syndikovat obsah