Adaptační kurz pro studenty 1.C a 1.D

V termínu od 2. 9. do 4. 9. 2016 proběhne adaptační kurz pro studenty nových tříd 1.C a 1.D. Přihlášku a informace najdete v připojené příloze.

Úřední hodiny o letních prázdninách

V období od 1. 7. 2016 do 23. 8. 2016 budou úřední hodiny jen v budově na tř. Kpt. Jaroše 14, a to každou středu od 10 do 11 hodin.

Od středy 24. 8. 2016 do středy 31. 8. 2016 pak budou úřední hodiny v budovách na tř. Kpt. Jaroše 14 i Příční 16 denně, a to vždy od 8 do 12 hodin (s výjimkou pátku 26. 8., kdy budou obě kanceláře zcela mimo provoz).

Koncert sboru na Příční

Prázdninová aktualizace webových stránek a systému Moodle

V průběhu letních prázdnin bude aktualizován redakční systém zajíišťující provoz našich webových stránek na adrese www.jaroska.cz. Dále pak bude aktualizován e-learningový systém Moodle na adrese www.jaroska.cz/moodle/

Během těchto aktualizací je možný výpadek uvedených webových stránek.

Letní koncert na Příční 2016

 

38. ročník celostátního kola SOČ se uskutečnil 18. a 19 června v Hradci Králové. Jak jsme dopadli?

Celkem 10 studentů z naší školy vystoupilo s devíti pracemi v celostátním kole SOČ. Zde prezentovali práci nejen před komisí a veřejným publikem, ale někteří také v diskusích před svými postery. Obrovským úspěchem jsou dvě první místa, která získali Antonín Baďura ze 3.B (Fyzika) a Martin Mátl z 2.C (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství), ale i dvě čtvrtá místa, která obsadili Jan Dittrich ze 4.A  (Matematika) a Vlastimil Blažek ze 3.B (Informatika).

Vyhodnocení fotografické soutěže

 V jednotlivých kategoriích zvítězili tito žáci:

  • Kategorie Jaroška žije
    Už jedu Jaroško – Martin Bartoš a Daniela Krásenská
  • Kategorie Světlo
    Hry s kouřem – Žaneta Plhalová
  • Kategorie Matematika kolem nás
    Nekonečno – Martin Bartoš

Vítězům blahopřejeme!

Prázdninová akce PK CHEMIE: Letní soustředění v laboratořích PřF MU

  V loňském roce na konci srpna se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity letní soustředění pro nadšené chemiky. Akce se zúčastnilo 29 studentů z nižšího i vyššího gymnázia, kteří si o prázdninách udělali čas.

Soutěže s chemickou tematikou: Chemikální 2016

 

Dějepisná exkurze

Studenti 2. a 3. ročníku, kteří mají zájem o historii, se zúčastnili exkurze do Prahy na mimořádnou výstavu Karel IV. 1316–2016. Prohlédli jsme si unikátní exponáty, které byly zapůjčeny z mnoha muzeí a archivů Evropy i USA. Mohli jsme obdivovat např. Zbraslavskou madonu, obrazy Mistra Theodorika, votivní obraz Jana Očka z Vlašimi s autentickým portrétem Karla IV. a říšskou korunu. Dále velmi cenné písemné památky jako Zlatou bulu z roku 1356, zakládací listinu Karlovy univerzity (1348), Maiestas Karolina (1355), Vita Caroli, Graduál Arnošta z Pardubic.

Syndikovat obsah