Učební plány

Učební plán nižšího stupně gymnázia

Učební plán vyššího stupně gymnázia

Učební plán nižšího stupně gymnázia

 platí od 1. 9. 2021

Předmět
 
matematická třída   všeobecná třída   
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4 4 4,5
Anglický jazyk 4 4 3 3 4 4 3 3
Další cizí jazyk - - 3 3 - - 3 3
Matematika 6 5 5 6 5 5 4 4,5
Fyzika 2 2,5 2,5 2 2 2,5 2,5 2
Chemie - 1 1,5 2 - 2 1,5 2
Biologie 2 2,5 2 1 2 2,5 2 2
Zeměpis 2 2 2 1 2 2 2 1
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1 2 1 1 1 2
Informatika - 1 2 2 - - 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 2 2 1 1 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 3 2 3 2
Celkem 28 30 32 32 28 30 32 32

Učební plán vyššího stupně gymnázia

(pro osmileté i čtyřleté studium)

platí od 1. 9. 2021

Předmět
 
matematická třída   všeobecná třída   
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 3 3 4 4
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 4 4 4
Další cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 3 3
Matematika 6 6 6 6 4 4 4 4
Fyzika 3 3 3 3 2 3 3 -
Chemie 2 2 2,5 - 2,5 2 3 -
Biologie 2 2 2,5 - 2,5 3 2 -
Zeměpis 2 2 - - 2 2 2 -
Dějepis 2 2 2 - 2 2 2 -
Společenské vědy - 2 2 2 2 2 1 2
Informatika 2 2 - - 2 - - -
Hudební / výtvarná výchova 2 2 - - 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
1. volitelný předmět - - - - - 2 2 2
2. volitelný předmět - - 2 2 - - 2 2
3. volitelný předmět - - - 2 - - - 4
4. volitelný předmět - - - 4 - - - 4
Celkem 33 35 32 32 33 34 34 31

Datum poslední revize dokumentu: 1. 9. 2021