Údaje o pracovnících školy

Na Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše vyučuje ve školním roce 2022/2023 celkem 73 pedagogických pracovníků, z toho 71 kmenových učitelů, 2 externí učitelé a jedna asistentka pedagoga. Všichni učitelé jsou patřičně kvalifikováni pro výuku na jednotlivých stupních gymnázia. Je mezi nimi celá řada výrazných učitelských osobností svým významem přesahujících hranice naší školy (autoři celostátních učebnic schválených MŠMT, spolupracovníci vysokých škol a metodických ústavů). Personální situace školy je dobrá.

Kvalifikovanost a aprobovanost, důchodový věk

Kvalifikovanost v % 100
Aprobovanost v % 98,99
Důchodci v % 4,46
Nekvalifikovaní pracovníci v % 0

Věkové složení interních pedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy
fyz. osoby přepočt. počet fyz. osoby přepočt. počet
do 35 let 8 7,57 3 2,71
35–50 let 14 12,57 14 13,00
50 let – důchod 6 6,00 20 18,33
důchodci 1 0,29 5 2,53
Učitelů celkem 29 26,43 42 36,57

Datum poslední revize dokumentu: 6. 3. 2023