Závěrečné práce

V příloze tohoto článku níže najdete metodický pokyn pro psaní SOČ a šablonu pro závěrečné práce ve formátu MS Word.

 

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky

11. září 2020 upřesnění tématu ZP
25. září 2020 souhlas vedoucího s tématem
11. prosince 2020 odevzdání 1. verze ZP vedoucím, doporučení do SOČ
12. února 2021 odevzdání prací pro SOČ
19. února 2021 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
do 26. března 2021 obhajoby ZP
březen 2021 prezentace cizojazyčných resumé v hodinách A
duben 2021 celoškolská konference ZP
duben–červen 2021 soutěžní přehlídky SOČ