Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku 1. září 2020 (úterý)
Konec I. pololetí 28. ledna 2021 (čtvrtek)
Začátek II. pololetí 1. února 2021 (pondělí)
Konec II. pololetí 30. června 2021 (středa)

 

Prázdniny

Podzimní 29. a 30. října 2020 (čtvrtek, pátek)
Vánoční 23. prosince 2020 (středa) – 3. ledna 2021 (neděle)
vyučování začne 4. ledna 2021 (pondělí)
Pololetní 29. ledna 2021 (pátek)
Jarní 22. – 28. února 2021
Velikonoční 1. dubna 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny 1. července 2021 (čtvrtek) – 31. srpna 2021 (úterý)
(vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021)

 

Maturitní zkoušky

Ústní (společná i profilová část)
1. týden 17. 5. – 21. 5. 2021 (4.A, 4.B)
2. týden 24. 5. – 28. 5. 2020 (4.C, 4.D)

 

Písemné
společná část

didaktické testy:  4. 5. – 6. 5. 2021 (dle JZS)

profilová část

 český jazyk: středa 7. 4. 2021 

cizí jazyk: pátek 9. 4. 2021

matematika: (4.A) úterý 13. 4. 2021

deskr. geometrie: pátek 23. 4. 2021

 

Praktické
profilová část

 hudební výchova: pátek 23. 4. 2021

výtvarná výchova: pátek 23. 4. 2021

Přijímací zkoušky

I. kolo
čtyřleté studium 12. a 13. dubna 2021
osmileté studium 14. a 15. dubna 2021

 

Ředitelské volno 

15. dubna 2021 přijímací zkoušky 

 

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

středa 26. 8. 2020 Úvodní porada
úterý 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
úterý 10. 11. 2020 Klasifikační porada za I. čtvrtletí
úterý 26. 1. 2021 Klasifikační porada za I. pololetí
(uzavření klasifikace na NG i VG pátek 22. 1.)
úterý 6. 4. 2021 Klasifikační porada za III. čtvrtletí
pondělí 28. 6. 2021

Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace NG i VG čtvrtek 24. 6.)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v úterý ve 14.10 hodin).

 

Termíny třídních schůzek SRPŠ

úterý 6. října 2020 Plenární schůze SRPŠ, tř. schůzky, hovorové hodiny
úterý 10. listopadu 2020 Hovorové hodiny
úterý 5. ledna 2021 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 6. dubna 2021 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
pondělí 28. června 2021 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

 

Den otevřených dveří na gymnáziu

úterý 12. ledna 2021

 

Sportovní kurzy

a) zimní lyžařské

sekundy 10. 1. – 15. 1. 2021 Dolní Morava
1. ročníky 14. 2. – 19. 2. 2021 Kouty nad Desnou
14. 2. – 19. 2. 2021 Dolní Morava

 b) letní

3. ročníky 21. 6. – 25. 6. 2021

 

Škola v přírodě

primy 7. 9. – 9. 9. 2020 Prudká
tercie květen 2021

 

Adaptační kurz

1.C, 1.D 2. 9. – 4. 9. 2020 Kaprálův Mlýn

 

Literárně-historické exkurze Praha

4. ročníky 30. 9. – 2. 10. 2020 (3 dny)

 

Kurz Environmentální technologie

3. ročníky únor 2021 Kaprálův mlýn

 

Výlety 

1.ag, 1.bg, 2.ag, 2.bg, 4.ag, 4.bg 17. 5. – 25. 6. 2021
1. a 2. ročníky 17. 5. – 25. 6. 2021

(3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den)

 

Výběrový lyžařský kurs

Malino Brdo (Slovensko) 28. 12. 2020 – 3. 1. 2021 (Bc)
Semmering (Rakousko) 29. 1. 2021 (Bc)
Saalbach (Rakousko) 22. 1. – 26. 1. 2021 (Hs)
Chopok (Slovensko) - pro NG 10. 3. – 14. 3. 2021 (Stu, Liš)

 

Setkání NaPříč19

Hudební setkání přátel Příční: sobota 12. 9. 2020

 

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky

11. září 2020 upřesnění tématu ZP
25. září 2020 souhlas vedoucího s tématem
11. prosince 2020 odevzdání 1. verze ZP vedoucím, doporučení do SOČ
12. února 2021 odevzdání prací pro SOČ
19. února 2021 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
do 26. března 2021 obhajoby ZP
březen 2021 prezentace cizojazyčných resumé v hodinách A
duben 2021 celoškolská konference ZP
duben–červen 2021 soutěžní přehlídky SOČ

 

Organizace posledního týdne školního roku

čtvrtek 24. 6. 2021 NG i VG – uzavření klasifikace
pátek 25. 6. 2021 NG – vybírání učebnic, koncert sboru NG
  VG – Den třídního učitele (1. a 2. ročníky)
pondělí 28. 6. 2021 NG – den exkurzí, sportovní den
 

VG – přebor VG v atletice
klasifikační porada
třídní schůzky budoucích 1. ročníků

úterý 29. 6. 2021 NG – den exkurzí, sportovní den
  VG – akce PK
středa 30. 6. 2021 třídnické hodiny, vydávání vysvědčení