Petr Steindl získal cenu ministra školství

Čtvrtým rokem uděluje ministerstvo školství ceny za mimořádné výsledky ve studiu nebo vědecké, výzkumné či tvůrčí činnosti. Letos získal ocenění také Petr Steindl z Přírodovědecké fakulty MU, který je našim absolventem z roku 2013. Ocenění z rukou ministra získal za studium systémů heterostruktur na bázi kvantových teček.

Cena ministra 2018

Takzvané kvantové tečky jsou využívány jako zdroje světla pro účely telekomunikací a pravděpodobně naleznou uplatnění i v oblasti kvantových informačních technologií. Petr Steindl se významně podílel na výzkumu v této oblasti a během přípravy své diplomové práce se také zapojil do zkoumání materiálů pro nový druh počítačových pamětí, tzv. QD-Flash pamětí.