Letní koncert na Příční 2016

 

38. ročník celostátního kola SOČ se uskutečnil 18. a 19 června v Hradci Králové. Jak jsme dopadli?

Celkem 10 studentů z naší školy vystoupilo s devíti pracemi v celostátním kole SOČ. Zde prezentovali práci nejen před komisí a veřejným publikem, ale někteří také v diskusích před svými postery. Obrovským úspěchem jsou dvě první místa, která získali Antonín Baďura ze 3.B (Fyzika) a Martin Mátl z 2.C (Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství), ale i dvě čtvrtá místa, která obsadili Jan Dittrich ze 4.A  (Matematika) a Vlastimil Blažek ze 3.B (Informatika).

Vyhodnocení fotografické soutěže

 V jednotlivých kategoriích zvítězili tito žáci:

  • Kategorie Jaroška žije
    Už jedu Jaroško – Martin Bartoš a Daniela Krásenská
  • Kategorie Světlo
    Hry s kouřem – Žaneta Plhalová
  • Kategorie Matematika kolem nás
    Nekonečno – Martin Bartoš

Vítězům blahopřejeme!

Prázdninová akce PK CHEMIE: Letní soustředění v laboratořích PřF MU

  V loňském roce na konci srpna se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity letní soustředění pro nadšené chemiky. Akce se zúčastnilo 29 studentů z nižšího i vyššího gymnázia, kteří si o prázdninách udělali čas.

Soutěže s chemickou tematikou: Chemikální 2016

 

Dějepisná exkurze

Studenti 2. a 3. ročníku, kteří mají zájem o historii, se zúčastnili exkurze do Prahy na mimořádnou výstavu Karel IV. 1316–2016. Prohlédli jsme si unikátní exponáty, které byly zapůjčeny z mnoha muzeí a archivů Evropy i USA. Mohli jsme obdivovat např. Zbraslavskou madonu, obrazy Mistra Theodorika, votivní obraz Jana Očka z Vlašimi s autentickým portrétem Karla IV. a říšskou korunu. Dále velmi cenné písemné památky jako Zlatou bulu z roku 1356, zakládací listinu Karlovy univerzity (1348), Maiestas Karolina (1355), Vita Caroli, Graduál Arnošta z Pardubic.

Pozvánka na republikové finále ve volejbalu

Ve dnech 1. a 2. 6. 2016 pořádá naše gymnázium Republikové finále AŠSK ČR ve volejbalu základních škol. Přijďte podpořit dívčí a chlapecké družstvo Jarošky do haly Vodova a vytvořit parádní atmosféru. Favorité sice nejsme, ale týmový duch, odhodlání, bojovnost a podpora skvělého publika jsou zbraně, které nás poženou k vytoužené medaili. Spoléháme na vás...

Pozvánka na volejbal

Úspěch studentů NG na sportovní akci

Studenti nižšího gymnázia obsadili krásné druhé místo na sportovní akci Běhy brněnské mládeže, která se konala ve čtvrtek 26.5.2016 v Lužánkách.

Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy.

Zuzana Kučerová

Úspěchy studentů NG v biologické olympiádě

V krajském kole biologické olympiády kategorie C, které se konalo 18. 5. 2016,  se student Viktor Materna ze třídy 4.ag umístil na nádherném 5. místě.

O týden později se v kategorii D biologické olympiády umístila Alena Chvátilová ze třídy 1.ag na 17. místě. Je to neobvyklé, aby se do krajské olympiády ve všeobecné konkurenci studentů ze sekund probojovala žačka z primy. Proto je i jen její účast v krajském kole olympiády velkým úspěchem.

Oběma studentům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Zuzana Kučerová

Projekt Erasmus+ Talent Education

Naše škola se účastní projektu Erasmus+ Talent Education, jehož nositelem je vzdělávací organizace SCOL v holandském Leidenu. Cílem projektu je umožnit nadaným žákům rozvinout maximálně svůj potenciál.

Syndikovat obsah