Exkurze studentů Academic Writing na FF MUNI

Napsal uživatel marba dne 08.10.2022 - 19:12

Dne 6.102022 se studenti čtvrtého ročníku Jarošky v rámci předmětu Academic Writing (Akademické psaní) zúčastnili exkurze do knihovny Filozofické fakulty MU na Arne Nováka 1.

V první části prezentace vedené v anglickém jazyce se dozvěděli obecné informace o funkci knihovny, možnosti půjčování literatury a jejím propojení s jinými brněnskými knihovnami. V následujícím workshopu si na vlastní určené téma dohledávali literární zdroje nacházející se přímo v knihovně, fyzicky si knihy vypůjčili a správně je oskenovali a ocitovali ve wordovém souboru. V další týmové práci v nových prostorách týmových prostor si dohledávali elektronické informační zdroje a opět se učili je citovat v literárním formátu MLA. Poslední částí exkurze byla návštěva Makerspacu, kde si mohli vytisknout placky a vyzkoušet VR (virtuální realitu) v praxi, a spodní patro archivní, v němž si mohli "osahat" tisky ze sedmnáctého století. Mj. jsme se při přednášce paní knihovnice dozvěděli, jakým způsobem se takovéto staré tisky uchovávají, restaurují, či jak si staří písaři vyráběli domácí inkoust.

Za skvělou příležitost nadechnout se univerzitní atmosféry děkujeme!

Autorka textu: Mgr. et Mgr. Zuzana Plavčanová, Ph.D.