Studenti Jarošky poznávali jižní Španělsko

Napsal uživatel vomelova dne 05.11.2019 - 17:44

Skupina studentů vyššího gymnázia absolvovala ve dnech 24. 9. až 3. 10. 2019 studijní poznávací cestu po jižním Španělsku. Program zahájili v hlavním městě Andalusie, v Seville, kde kromě královských paláců Reales Alcázares navštívili i katedrálu s hrobkou Kryštofa Kolumba. U příležitosti 500. výročí začátku expedice Fernanda Magalhaese a Juana Sebastiana Elcana si na výstavě v Archivo de las Indias prohlédli dokumenty související s první plavbou kolem světa. V místním akváriu zblízka poznali faunu nejen z řeky Guadalquivir, ale i z moří bývalých španělských kolonií. V Museo de Bellas Artes obdivovali díla španělských malířských mistrů, např. místního rodáka Bartolomé Murilla. Kromě kultury a historie měli příležitost seznámit se i se španělskou gastronomií, mj. ve formě malých chuťovek nazývaných tapas, podávaných k nápojům.

Ze Sevilly se přesunuli do Granady, kde byla dokončena Reconquista a kde Katoličtí králové Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský pověřili Kolumba nalezením západní cesty do Indie. Ani několik hodin jim nestačilo na důkladnou prohlídku Alhambry, památky UNESCO, která je největším turistickým cílem ve městě. Rozsáhlý komplex tvoří obranná pevnost Alcazaba, renesanční palác císaře Karla V. a nejkrásnější část paláce maurských panovníků, Palacios Nazaríes. V zahradách letního sídla Generalife nabrali síly na další program při tropických teplotách přesahujících 40°C. Podařilo se jim pokořit labyrint uliček čtvrti Albaicín a dostat se nejen na vyhlídku San Nicolás, ale i do šlechtického paláce a bývalých arabských lázní. Vítaným osvěžením byla ochutnávka lokálního moučníku, pionono, v malé kavárně. Slavnostní tečkou za prohlídkou Granady byla možnost zhlédnout procesí na počest patronky města, Virgen de las Angustias.

Ve druhé půli pobytu přejeli do provincie Málaga, kde ve městečku Nerja navštívili komplex jeskyní, které mohli porovnat s naším Moravským krasem, a muzeum věnované místní historii. V centru samotné Málagy viděli mj. římský amfiteátr. Koho zaujaly obranné stavby z období maurské nadvlády, navštívil oba místní hrady, Alcazabu i Gibralfaro.

Pro některé studenty to byla první cesta do Španělska. Někteří se dočkali po několika letech těšení od studia na nižším gymnáziu. V praxi si ověřili, že studium cizích jazyků nese své ovoce i to, jak fungují různé kulturní přístupy. Na vlastní kůži zažili, že někdy nelze spoléhat na oficiální psané informace a že jinde ve světě plyne čas jinak. Věříme, že je tento pobyt inspiroval k dalšímu poznávání nejen jazyka, ale i zemí a kultur, protože schopnost domluvit se s místními v jejich řeči je klíčem k rozšíření obzorů a k navázání nových přátelství.

Za fotografie děkuji Michalu Štulpovi ze 2.B.

https://www.zonerama.com/Link/Album/5747038