Chemická olympiáda kategorie A ve školním roce 2017/2018

Napsal uživatel kyasova dne 21.09.2018 - 09:15

Školního kola ChO kat. A se zúčastnili tři stateční studenti: Filip Svěrák, Jan Česnek a Vít Procházka. Všichni byli úspěšnými řešiteli.

Všichni také postoupili do Krajského kola ChO kat. A a umístili se na krásných předních místech:

2. místo Filip Svěrák 3.B
7. místo Vít Procházka 3.C
10. místo Jan Česnek 3.B

Filip a Vítek byli mezi 46 postupujícími soutěžícími do Národního kola ChO kat. A. v Hradci Králové, vybojovali krásná umístění:

7. místo Filip Svěrák 3.B
13. místo Vít Procházka 3.C

Filip i Vítek se probojovali na teoretickou část výběrového soustředění před IChO. Po náročném týdnu na VŠCHT v Praze se Filip probojoval na 4. místo a mohl pokračovat i praktickým výběrovým soustředěním na UK v Praze, po kterém komise rozhoduje, kteří mladí chemici z České republiky budou reprezentovat na Mezinárodní chemické olympiádě. Filipovi sice postup uniknul o 0,32 bodu, nakonec byl 1. náhradníkem, přesto jeho výsledek považuji za fenomenální, a jeho konečné 5. místo za skvělé umístění.

Děkuji Filipovi, Vítkovi i Honzovi za skvělou reprezentaci školy, velmi blahopřeji ke skvělým výsledkům a v dalším ročníku Chemické olympiády přeji mnoho zdaru!

Mgr. Veronika Kyasová