Výměnný pobyt v Darmstadtu

Jak vypadala hodina čtení a psaní na obecné školy v Německu na počátku 20. století, mohli naši studenti se svými německými partnery zažít na vlastní kůži ve školském muzeu v Lohru nad Mohanem. Tématem letošní výměny je totiž škola a školský systém v obou zemích. Kromě výše zmíněného hospitovali čeští studenti také současnou výuku na naší partnerské škole, seznámili se s organizací základního a středního vzdělávání v SRN a porovnali odlišnosti průběhu školního roku v obou zemích. Výsledky své práce pak prezentovali na závěrečné konferenci. V dalším programu nechybělo tradiční grilování na školním dvoře, návštěva frankfurtského letiště a individuální akce organizované hostitelskými rodinami. Německé hosty přivítáme v Brně na přelomu září a října.                                                                                                                                                                                                                                          Pavel Novák