Školní kolo SOČ

V letošním roce bylo k postupu do městského kola Studentské odborné činnosti (SOČ) doporučeno celkem 25 prací. Dne 1. dubna budou na Gymnáziu v Řečkovicích soutěžit práce zaměřené na matematiku, přírodní vědy i humanitní obory. Velmi potěšitelné je, že celá řada prací se zabývá obory aplikovanými (zdravotnictví, stavebnictví a architektura, umělecká tvorba, tvorba didaktických pomůcek, informatika nebo elektrotechnika). Jejich přehled uvádí níže uvedená tabulka.

Všem soutěžícím přejeme do dalších kol mnoho úspěchů!

 

Obor

jméno

 

téma

01. matematika a statistika

Suchánek Vojtěch

4.A

Důkaz velké Fermatovy věty pro n=3

Tran Anh Min

3.B

Tři klasické problémy geometrie

Běhávka Ondřej

3.A

Polynomiální kongruence

02. fyzika

Opatřilová Eva

3.C

Moderní teorie vesmíru

03. chemie

Rambousková Iva

3.D

Mincovní kovy

Jakešová Michaela

3.A

Analýza potravin hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF

Pospíšil Patrik

4.D

Studium synergismu při katalýze C=N kopulačních reakcí aromatických aldehydů a anilinů: Vliv katalyzátorů na bázi imobilizovaného Ce (III) a prolinu

05. geologie, geografie

Bžatková Kateřina

3.A

Mapy pro orientační běh

06. zdravotnictví

Pánková Alžběta

3.B

Poranění pohybového aparátu

10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Reška Michal

3.A

Kmitočtové filtry

Slatinský Jakub

3.A

Systém sledování a kontroly využití energie v moderní domácnosti

Ptáček Martin

 

4.A

Aplikace elektronické stabilizace na modul vozidla

11. stavebnictví, architektura a design interiérů

Truncová Eva

4.A

Revitalizace průmyslového areálu Vlněna

12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Karásková Zdislava

Nováková Pavla

3.A

Stereometrie v programu Geogebra

 

Dittrich Jan

3.A

Logické úlohy řešené teorií grafů

14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Pavlína Borská

3.D

Závislost na sociální síti facebook

Tejessyová Lucie

3.A

Pravděpodobnost v hazardních hrách

15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Beneš Adam

3.A

Historie a metodika ruční výroby obuvi

Vašíčková Martina

3.C

Politické a společenské alegorie v literatuře pro děti a mládež

16. historie

Lokajová Adéla

3.B

Proces s Plastic People – fiasko StB

 

17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Lamparter Filip

3.A

Postoje Brňanů k náboženství a spiritualitě

Vaňková Kateřina

3.A

Teorie her

18. informatika

Le Hoang Anh

3.A

Jízdenkový rezervační systém nové generace

Priessnitz Jan

2.A

Automatizovaný sklad SMD součástek - programování

Stuchlík Mikoláš

3.A

Aplikace pro rozpoznávání hematomu v prostředí iOS