Brněnské kolo a Brněnský vrabeček

Ve středu 4.3. se studenti našeho gymnázia zúčastnili soutěže Brněnské kolo ve hře na hudební nástroj a ve zpěvu umělé písně.                      
Umístění: 
Klasická hudba - klavír:  1. místo Štěpánka Vojtášová                                                                                              3. místo Diem My Tran, Dominik Trnka
                      - housle 2. místo Tomáš Pospíšil
Populární hudba: 1. místo Milan Hoplíček - klavír
                         2. místo Jakub Zapletal - pozoun
Zpěv umělé písně: 3. místo Martina Reissnerová
Soutěže se také zúčastnil Ronald Luc ve hře na klavír a kytaru.

Ve čtvrtek 5.3. se konala soutěž Brněnský vrabeček ve zpěvu populární písně. 
Umístění: 
Zpěv s vlastním doprovodem - 1. místo Calin Panfili
                                            2. místo Jakub Zapletal
                                            3. místo Jan Sobol
Čestné uznání získala Helena Macholánová.
Zpěv s podkladem - 3. místo Terezie Urbánková
Skupiny - 2. místo - Tvoje máma 
Soutěže se také zúčastnily Martina Reissnerová a Adéla Lokajová a skupina Victory Band.

Děkujeme všem studentům za reprezentaci našeho gymnázia.