Beseda s pamětníkem u příležitosti 25. výročí listopadové Sametové revoluce

Napsal uživatel zubickova dne 10.12.2014 - 15:23

V pondělí 24. listopadu proběhla na nižším gymnáziu na Příční beseda třídy kvarty A s panem Ivanem Kaniou, bývalým politickým vězněm, studentem našeho gymnázia a zároveň pamětníkem komunistického režimu v letech 1948-1989.

beseda 1

Pan Ivan Kania se narodil v roce 1932 v Ostravě v rodině báňského úředníka, jenž byl shodou okolností v roce 1938 přeložen s celou rodinou do Karlových Varů, kde začal navštěvovat první třídu, nicméně po obsazení pohraničí se po krátké době všichni přestěhovali do Prahy. Pan Kania přitom jako jednu ze svých prvních vzpomínek uvádí působení henleinovců a co se týká Prahy, zde si vzpomíná na kolo vystavené ve výkladní skříni, jak je použil jeden z Heydrichových atentátníků.

Po válce se opět celá rodina stěhovala, tentokrát do Brna. V 50. letech studoval pan Kania na našem ústavu, ale kvůli organizování křesťanského kroužku nesměl složit maturitu, naopak byl poslán do továrny, aby se "napravilo" jeho třídní smýšlení a byl "prospěšný" dělnické třídě. Zanedlouho byl obviněn z velezrady, dva roky strávil ve vazbě na Cejlu v Brně a poté byl odsouzen na 8 let do lágrů v Jáchymově a v Leopoldově.

Na konci 60. let mu bylo umožněno maturitu složit, v roce 69 mohl externě začít studovat filozofii na univerzitě. I přesto, že vystudoval, zůstal až do odchodu do důchodu v roce 1992 soustružníkem nejprve v První brněnské, poté v Geotestu. I přes svůj pokročilý věk je pan Kania stále činný v křesťanském spolku a též několikrát týdně navštěvuje a povzbuzuje pacienty hospice.

Naší besedě předcházela projekce filmu režiséra Karla Strachoty "Z deníku Ivany A.", na deníkových zápiscích devatenáctileté studentky mapoval události předlistopadové i listopadové roku 1989.

beseda 2

Myslím, že pan Kania - i přes své počáteční obavy - naše studenty velmi oslovil a zaujal a doufám, že budeme moci podobných besed týkajících se dějin 20. století uspořádat více.