1. Evropské mírové setkání

Napsal uživatel horakova dne 12.12.2014 - 14:15

100 let od vypuknutí 1. světové války                                                                       Ve dnech 10. – 14. 11. 2014 se uskutečnilo na Edith-Stein-Schule v Darmstadtu první setkání účastníků projektu Evropského mírového setkání. Studenti ze čtyř škol (Lycée St. Dominique Nancy, Liceo Veronika Gambara Brescia, Edith-Stein-Schule Darmstadt a Jarošky) společně procházeli dokumenty z první světové války uložené ve státním archívu v Darmstadtu, z nichž mnohé nebyly předtím nijak důkladně prozkoumány. Hlavním cílem bylo vytvořit výstavní expozici, která by návštěvníkům přiblížila pohled dnešních studentů na vybrané momenty 1. světové války. 

 

Práce s originálními dokumenty byla pro všechny studenty novým zážitkem. Na rozdíl od učebnicového pojetí dějepisu mohli historické okamžiky prožít a poznat je z jiného úhlu pohledu. Jedna skupina badatelů objevila korespondenci rezervního poručíka Augusta Pencka a jeho milé Liny. Předválečné dopisy byly plné milostných vyznání a drobných láskyplných detailů. Už po dvou měsících na francouzském bojišti jsou Augustovy dopisy věcné a stručné a stále kratší. Láska končí tragicky, čtyřiadvacetiletý August umírá 8. 4. 1915 na západní frontě. K dalším zpracovávaným tématům patřila např. válečná propaganda, život válečných zajatců v zajateckých táborech v Hesensku, hospodářská situace v německém zázemí či srovnání názorů a pocitů obyčejných vojáků německé a české národnosti, zaznamenané v jejich dopisech a denících.

V každé skupině se sešli studenti ze všech čtyř škol a společně vybrali exponáty, které opatřili popisky, a přidali k nim také své vlastní dojmy. Výsledky práce byly prezentovány v budově archívu ve čtvrtek odpoledne za přítomnosti ředitele Edith-Stein-Schule a novinářů z místního deníku. Výstava byla poté zpřístupněna darmstadtské veřejnosti.

Projekt bude pokračovat v dubnu 2015 setkáním v italské Brescii, potom bude následovat Brno v listopadu 2015 a závěr se uskuteční na jaře 2016 v Nancy.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali Edith-Stein-Schule za finanční pomoc při organizaci setkání.

Z komentářů studentů Jarošky k projektovému setkání

This meeting was a great experience for me. Not only I learned something new about the WW1 (working with the original diaries, newspaper, posters and stuff like that was pretty interesting) but also I met a lot of new international friends from Germany, France and Italy. I am thankful that I had this chance of getting into this project and I hope that I will have an opportunity to go to Italy for the next meeting :)

Alle Studenten waren sehr sehr freundlich und nett, sie konnten fremde Sprachen sehr gut, und ich war überrascht, dass alle (aus meiner Arbeitsgruppe) aktiv waren und offensichtlich gewöhnt zusammen arbeiteten - und die Lehrer waren auch freundlich und halfen uns.

I really enjoyed it and surely got some new experiences on both language and information sides, got some new friend etc.(...) I liked the idea of making the exhibition for the archive. At least our work can be seen even by normal "non-related to this project" people.

Meinen Aufenthalt in Darmstadt schätze ich diesmal sehr positiv. Das Programm war für mich persönlich interessant und lehrreich (besonders wenn wir jetzt den Ersten Weltkrieg in Geschichte lernen). Die Schüler von anderen Ländern waren freundlich und nett, ich habe mit ihnen ganz viel geredet, also war es auch eine gute Gelegenheit, mein Englisch und Deutsch zu verbessern. Wie Schade, dass es so kurz gedauert hat! Ich freue mich schon auf die nächste Begegnung!

I have learnt that it is not difficult to cooperate with foreign people. I've become more confident in English, because I saw that we had no troubles understanding each other.