Fyzikální kroužek na jaderce

Napsal uživatel necas dne 12.11.2014 - 00:41

V úterý 11.11. proběhla dlouho plánovaná exkurze fyzikálního kroužku na FJFI ČVUT v Praze. Program byl tak nabitý, že jsme se nestihli ani pořádně naobědvat. To nám ale nevadilo, neboť jsme byli dostatečně excitováni jadernou fyzikou. Ostatně chemická vazebná energie našich potravin byla vzhledem k vazebné energii jader atomů zanedbatelná.

Dopoledne jsme se namačkali do malé místnosti podobné garáži, abychom si prohlédli GOLEMa – nejstarší provozovaný fúzní reaktor na světě. Samotný tokamak je sice 60 let starý, ale řízení experimentu je moderní. Proto jsme si mohli sami vyzkoušet ovládání a záznam výboje v plazmě přes webové rozhraní (náš experiment je zaznamenán zde – golem.fjfi.cvut.cz/shots/17435).

Odpoledne se nám podařilo nepozorovaně proniknout až k reaktoru VRABEC, kde se nás již ujali dva odborníci na jaderné reaktory. Přestože naše hlavy a nohy byly již značně unaveny, podařilo se nám zvýšit a poté zase snížit výkon reaktoru (samozřejmě jen v roli diváků). Po dvou hodinách jsme reaktor zanechali v kritickém stavu (tak to má být) a spěchali na vlak.

Nezbývá než se těšit na další akce fyzikálního kroužku.