Naše prohlídka v Moravském zemském muzeu

Napsal uživatel zubickova dne 05.10.2014 - 23:46

Osmnáctého září zamířila naše třída 2.bg spolu s paní profesorkou Zubíčkovou na výstavu "Unikáty zemských muzeí" do Moravského zemského muzea.Tato výstava vznikla jako oslava dvoustého výročí od založení, takže každé z našich tří nejstarších muzeí (Národní, Moravské zemské, Slezké zemské) na výstavu přispělo svým nejvzácnějším předmětem.

Na úvod jsme byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními, jež doprovázela instalaci artefaktů, paní kurátorka nám kladla na srdce, že za žádnou cenu nemáme na nic sahat, jelikož by se spustil alarm a byly by problémy. Dále jsme si pozorně poslechli zajímavosti o objevitelích těchto vzácných předmětů, položili jsme paní kurátorce několik otázek a posléze jsme postupně šli do temné místnosti, tam byly tři vitríny se silným sklem. V těchto vitrínách se leskly tři předměty. Mezi tyto předměty patřily:

Věstonická Venuše

Je to neslavnější soška z období lovců mamutů. Soška ženy je vyrobená a vymodelovaná z hlíny a vypálená. Byla nalezena na jižní Moravě u obce Dolní Věstonice (odtud přívlastek "věstonická"). Uložena je ve sbírkách Moravského zemského muzea, v Ústavu Anthropos. Výška sošky je 11,5 cm, šířka 4,4 cm, a tloušťka 2,8 cm. Venušku nalezl E. Dania, peparátor a technický vedoucí výzkumů Karla Absolona dne 13.7.1925, a to v popelišti velkého ohně.

Kamenná hlava keltského héroa

Patří mezi nejdůležitější předměty v archeologické sbírce Národního muzea. Hlava se stala jednou z ikon keltského umění a je jednou z nejčastěji fotografovaných keltských památek na světě. Byla vytvořena koncem 3. či počátkem 2. století před Kristem ze středočeské opuky a svým provedením představuje nejdokonalejší dílo mezi obdobnými sochami. Hlava, rozlomená na pět kusů, byla nalezena v roce 1943 v pískovně nedaleko Mšeckých Žehrovic poblíž Kladna.

Železné meteority

Pocházejí ze severní Moravy z Opavy-Kylešovic. Světově unikátní je nález několika kusů železných meteoritů v bývalé Ludwallově cihelně v Opavě-Kylešovicích. Meteority objevili dělníci, kteří v červenci 1925 pracovali pro cihelnu. První kusy rezavých a nápadně těžkých kamenů našli zhruba pod metrovou vrstvou sprašové hlíny.

Když jsme pak vyšli z temné místnosti, tak jsme se ještě mohli podívat na různé nerosty, které v minulosti zkoumal známý brněnský vědec profesor Karel Absolon. Mohli jsme rovněž navštívit jeho pracovnu, jak vypadala v době jeho působení v našem městě. Pak jsme se ještě společně vyfotili na balkóně Ditrichštejnského paláce, kde muzeum sídlí, a tím byla naše návštěva ukončena. Byli jsme překvapeni zejména tím, jak byla slavná Venuše vlastně malá a celkem nenápadná.

Za třídu 2.bg Marek Kořístek