Multioborová soutěž „Bohatství země“

Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne 03.10.2014 - 23:52

V pátek 3. 10. 2014 se uskutečnil v prostorách Ekonomicko-správní fakulty MU a Přírodovědecké fakulty MU úvodní workshop k soutěži „Bohatství země“. Za naše gymnázium budou soutěžit dva týmy: „Lineární nezávislé vektory“ (jejich zvolenou surovinou je ropa) a „Pythagorejský pentagram“ (jejich zvolenou surovinou je uran). Týmy jsou složeny z vybraných žáků 2.A a 2.B.

Úkolem soutěžních týmů bude navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. Součástí workshopu bylo mj. seznámení s profesionálním finančním nástrojem Bloomberg a komentovaná prohlídka obou fakult. Cena pro vítězný tým je jistě lákavá – 5 tabletů. Oběma týmům přejeme hodně úspěchů, ponaučení a zábavy.