Nancy - Brno - jaro 2014

Napsal uživatel krejci dne 27.06.2014 - 12:12

Ve dnech 3. 4. – 8. 4. 2014 pobývala opět česká skupina v Nancy. Tradičně velmi bohatý program začal tentokrát prohlídkou města Mety (Metz), kam jsme přijeli po noční jízdě autobusem. Čekala nás též návštěva kulturního centra – galerie v Metách (Centre Pompidou de Metz). Pátek jsme strávili prohlídkou města Štrasburku (Strasbourg) a jeho pamětihodností, tentokrát s průvodcem a malou soutěžní hrou.

Víkend jsme strávili v rodinách a v pondělí po krátké prohlídce historického centra Nancy jsme pracovali na projektu o kulturních institucích a památkách v Nancy.

V úterý nás čekala již jen návštěva historického Lotrinského muzea (Musée Lorrain) a odjezd, tentokrát opět vlakem do Met a poté autobusem zpět domů. I v pořadí již jedenáctý pobyt v Nancy se nesmazatelně zapsal do naší paměti.