Hudební soutěže

V pondělí 25.2. se studenti našeho gymnázia zúčastnili soutěže Brněnské kolo ve hře na hudební nástroj.

V kategorii hra na klavír získali první místo Pavel Břoušek (3.B) a Kateřina Výborová (4.B), druhé místo získal Dominik Trnka (2.A).

V kategorii hra kytaru se na prvním místě umístil Oldřich Vlašic (4.A).

Ve hře na saxofon získal první místo Filip Buček (2.C) a ve hře na příčnou flétnu se na třetím místě umístila Šárka Bazalová (2.B).

V kategorii smyčcové nástroje obdržel čestné uznání Jaroslav Hujňák (2.A) za hru na housle.

V úterý 26.2. se studenti zúčastnili soutěže ve zpěvu Brněnský vrabeček.

První místo získala Viktorie Ingerlová (3.B), druhé místo v kategorii hudební skupiny získala skupina Naslouchej mandarinkám (Monika Hladíková, Viktorie Ingerlová) a na třetím místě se umístily skupiny Tvoje máma (Jan Vala, Tomáš Šťáva, Kateřina Perková, Ondřej Hanslian) a skupina Nakonec pozítří (Monika Hladíková, Viktorie Ingerlová, Pavel Břoušek, Sarah Jedličková).

Děkujeme všem studentům za reprezentaci školy a blahopřejeme!