Jaroška získala hned dvě České hlavičky

Napsal uživatel marba dne 17.10.2023 - 10:32

Česká hlava PROJEKT z.ú. společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR  vyhlásil výsledky 17. ročník soutěže pro talentovanou středoškolskou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky.

Ocenění bylo možno získat v šesti kategoriích:

  • MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE
  • GENUS „Příroda kolem nás“, cena společnosti Lesy České republiky
  • FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa
  • SANITAS „Život a zdraví člověka“ , cena společnosti Česká hlava PROJEKT
  • UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
  • INTENTIO „Udržitelný rozvoj“, cena Univerzity Karlovy

Ceny za své vědecké projekty obdrželo dne 16. října 2023 v brněnském Sonu šest nadaných mladých vědců z České republiky. Za obrovský úspěch můžeme považovat skutečnost, že mezi nimi byly dvě naše studentky. Tereza Šustrová ze třídy 4.C získala cenu Genus za svou práci Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy. Byly by ráda, kdyby mohla výsledky své práce v budoucnu využít v biomedicínském výzkumu nebo diagnostice. Kateřina Jiráková ze třídy 3.D se stala vítězkou kategorie SANITAS „Život a zdraví člověka“ s prací Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech. I ona by si přála, aby výsledky jejího výzkumu pomohly pochopit procesy v lidském srdci, a tak mohly v budoucnu pomoci při léčbě a regeneraci srdečního svalu.

Nesmírně si vážíme úsilí, pracovitosti a talentu obou studentek a oběma srdečně blahopřejeme!