Ocenění našich absolventů v Senátu PČR

Napsal uživatel marba dne 25.09.2023 - 09:52

V pondělí 18. 9. se v Senátu Parlamentu České republiky konal slavnostní akt, při němž byli za účasti senátora Jiřího Drahoše, předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků Aleny Šolcové 
a ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Miroslava Krejčího oceněni loňští maturanti s excelentním výsledkem v rozšiřující zkoušce z matematiky. Jednalo se o žáky, kteří v této zkoušce získali plný počet bodů. V celé republice bylo takových maturantů jen deset. Velkou radost máme z toho, že mezi nimi byli hned dva naši bývalí žáci. Čestné uznání převzali Adam Červenka a Jakub Koňárek (oba ze třídy 4.A ve školním roce 2022/23). Slavnostní události se za naši školu spolu s nimi s potěšením zúčastnil rovněž jejich třídní učitel a vyučující matematiky Aleš Kobza.

Foto v Senátu

Bližší informace společně s bohatou fotodokumentací můžete najít například na následujících stránkách: https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?ke_dni=18.9.2023&O=14&aid=36685

https://cermat.cz/aktuality/aktualita/390-oceneni-studentu-absolvujicic…

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-cermat-ocenil-deset-maturantu-…