Krajské kolo SOČ - vynikající výsledky našich studentů

Napsal uživatel marba dne 16.05.2023 - 18:21

Dne 9.května proběhlo již tradičně na naší škole krajské kolo SOČ. Této soutěže se zúčastnilo asi 200 soutěžících, kteří vystoupili se svými obhajobami v celkem 18 kategoriích. Jejich práci hodnotilo okolo padesáti porotců. S organizací pomáhala desítka našich učitelů a padesát našich studentů. O co v soutěži šlo? Soutěžící po dobu jednoho nebo i více let zkoumali nějaký vědecký problém a sepsali o něm práci. Tu potom museli obhájit před odbornou komisí.

Z naší školy do krajského kola letos postoupilo 11 prací. A výsledky byly vynikající! O náplni práce studentů si můžete udělat představu, když shlédnete video s představením práce na YouTube.

Studenti a studentky získali čtyři třetí místa, která jsou možností, nikoliv však jistotou, že postoupí do celostátního kola. Jednalo se o následující studenty:

Kateřina Coufalová z 3.B soutěžila v oboru Fyzika s prací Pylová zrna pod elektronovým mikroskopem, video na https://youtu.be/uVjc8QmOJUI

Kateřina Jiráková z 2.D soutěžila v oboru Molekulární biologie s prací Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech, video na https://www.youtube.com/watch?v=s3jX3F4AgY

Vít Vlach z 3.A soutěžil v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie s prací Využití moderní hudby ve výuce německého jazyka, video na https://youtu.be/Jl4sgqpji44

Ctibor Foltýn soutěžil v oboru Ekonomika a řízení s prací Móda jako investice?, video na https://www.youtube.com/watch?v=bINkqFB53CI

Výsledek nejlepší – první místo, získalo celkem pět studentů:

Anna Hronová (4.A) vynikla v Matematice s prací Využití p-adických čísel v modelování šíření epidemie, video na https://www.youtube.com/watch?v=Q_C6Fa0GfJA&t=249s

Martin Hanák (3.B) zaujal v Chemii prací Příprava redukovaného grafenoxidu a jeho využití pro přípravu kompozitních materiálů, video https://www.youtube.com/watch?v=un_QozStvSg

Adriena Jedličková (4.B) ohromila v Biologii s prací Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni, video na https://youtu.be/08vy9mPm7B4

Tereza Šustrová (3.C) upoutala v Molekulární biologii prací Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy (video na https://youtu.be/ChdIDNUjkcU )

Andrej Bružeňák (4.A) nadchl v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby prací Vnímání češtiny lidmi s nebinárními genderovými identitami, video na https://youtu.be/Le_kGh_t99Q

Vynikla, zaujal, ohromila, upoutala nebo nadchl – to není podstatné, důležité je, že jejich práci i obhajobu odborná komise uznala v daném oboru jako NEJLEPŠÍ a všichni postupují do celostátního kola! Tam možná získají stejnou šanci jako náš student z letošní 4.B Lukáš Drdla, který bude loňskou SOČku z chemie obhajovat v příštích dnech na mezinárodní přehlídce v USA: https://www.npi.cz/aktuality/12375-talentovani-stredoskolaci-boduji-na-…, https://www.youtube.com/watch?v=y_ba6halNo8

Budeme držet palce!

Všem zúčastněným studentům z naší školy i organizátorům akce srdečně děkuji!

Autorka: Iva Kubištová