Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Napsal uživatel herman dne 30.08.2021 - 17:01

Milí studenti, vážení rodiče,
zdravím Vás na začátku nového školního roku 2021/2022, který bude ovlivněn některými protiepidemickými opatřeními:

Při pobytu ve společných prostorách školy (před a po vyučování, o přestávkách) musí mít všichni žáci zakryta ústa a nos ochranným prostředkem (žákům NG stačí chirurgická rouška, na VG je předepsán respirátor). Ochrana úst a nosu není obecně nutná ve vyučovacích hodinách, při jídle a pití (s výjimkou těch žáků, kteří se odmítnou podrobit tzv. screeningovému testování na COVID-19).

Screeningové testování proběhne ve 3 termínech – ve středu 1.9., v pondělí 6.9. a ve čtvrtek 9.9 pomocí samoodběrových antigenních testů Genrui, které zajistilo centrálně MŠMT, vždy na začátku vyučování. Povinnost testovat se ve škole nebudou mít ti studenti, kteří

  • budou mít 14 dní od ukončeného očkování (zpravidla od 2. dávky vakcíny) proti onemocnění COVID-19
  • prodělali onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního PCR testu uplynulo méně než 180 dnů
  • se prokáží potvrzením o platném negativním PCR nebo antigenním testem z odběrového místa.

Pokud se zletilý žák nebo nezletilý žák (na základě písemného oznámení zákonného zástupce) odmítne podrobit testování, bude mu umožněna prezenční výuka jen za předpokladu, že po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou jídla a pití) bude mít zakryta ústa a nos předepsaným ochranným prostředkem.

Pokud se ve skupině testovaných objeví pozitivní případ, postupuje se podle těchto pravidel:

  • Pozitivně testovaný žák se odebere do izolační místnosti, škola mu vydá potvrzení o pozitivním testu a v co nejkratší době opustí školu (zletilý žák sám, nezletilý v doprovodu rodičů). Je povinen okamžitě telefonicky informovat svého ošetřujícícho lékaře, který ho odešle na potvrzující PCR test. Výsledek tohoto testu je nutné okamžitě sdělit škole. Pokud je tento test negativní, vrací se žák k prezenční výuce, pokud je pozitivní, ohlásí to škola KHS, která žákovi a jeho spolužákům nařídí karanténu. Po tuto dobu je zakázána účast žáka i jeho spolužáků na prezenční výuce a třída přechází na výuku distanční.
  • Při testování 1.9. (po prázdninách) i 6. 9. (po víkendu) se předpokládá, že žáci nebyli v kontaku v předchozích dvou dnech, proto v případě pozitivního testu ve třídě mohou ostatní spolužáci pokračovat v prezenční výuce.
  • Pokud bude některý žák pozitivně testován při třetím testování 9. září, bude prezenční výuka ukončena pro všechny jeho spolužáky, s nimiž byl v předchozích dvou dnech v kontaktu (= celá třída). Všichni žáci této třídy musí co nejrychleji opustit budovu školy a čekat na výsledek konfirmačního PCR testu – zda dojde k obnovení prezenční výuky, nebo zda bude v následujících dnech výuka distanční. Osobní přítomnost ve škole je povolena jen těm žákům, kteří mají dokončené očkování, nebo jsou v ochranné půlroční lhůtě po prodělání onemocnění. Bude-li takových žáků aspoň polovina třídy, bude se třída vzdělávat prezenčně a žáci v karanténě dostanou prostřednictvím IS Edupage studijní podporu (může nastat ve vyšších ročnících VG, kde bude dostatečná proočkovanost). V opačném případě se bude celá třída vzdělávat distančně.

Abychom urychlili a zjednodušili "hromadné předčasné odchody" nezletilých žáků z těch tříd, v nichž se při testování zjistí pozitivní případ, požádáme jejich rodiče o poskytnutí "předběžného souhlasu se samostatným odchodem žáka z vyučování". Příslušný formulář dostanou žáci při zahájení školního roku. Pokud rodiče svému dítěti takový souhlas udělí, škola dohlédne na to, že žák své rodiče informuje o předčasném ukončení vyučování a poté mu dovolí samostatně opustit budovu školy. V opačném případě bude žák čekat ve školní budově až do okamžiku, kdy si jej osobně vyzvedne jeho zákonný zástupce.

Milí studenti, vážení rodiče, pevně doufám, že budeme-li dodržovat tato "nepříjemná" opatření, podaří se nám udržet prezenční výuku co nejdéle.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia