Krajské kolo SOČ

Napsal uživatel kubistova dne 14.05.2021 - 19:32

V druhém květnovém týdnu proběhlo distančně krajské kolo SOČ. Porota, složená z odborníků z daného oboru měla v této době již pečlivě prostudované práce soutěžících. Porotci si také prohlédli předem připravené prezentace - obhajoby prací jednotlivých studentů - a poté jim kladla různé všetečné otázky. Ty měly zjistit, jak se soutěžící orientují v dané problematice a jaký byl jejich podíl v řešení výzkumného úkolu, zpracování výsledků i vypracování celé práce. Řada studentů při obhajobě zažila horké chvilky, ale naši studenti bojovali s obrovskou odvahou a předvedli vynikající výsledky!

Získali jsme celkem čtyři první místa, dvě druhá místa, tři třetí místa, dvě čtvrtá místa, jedno páté místo, jedno šesté, jedno sedmé, jedno osmé a tak dále…. Prostě skvělé výsledky!

Speciální blahopřání patří zlatým:

Zdeňkovi Pezlarovi (3.A) v Matematice, Pavlovi Karáskovi (3.C) v Chemii, Adrieně Jedličkové (2.B) v Biologii a Ondrovi Rychlému (3.A) v Zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Velice oceňujeme stříbrné – Adélu Heroudkovou (3.A) v Matematice a Vojtěcha Stránského (3.A) ve Fyzice.

Bronzoví byli vynikající: Antonín Sekerka (3.A) v Matematice, Barbora Pokludová (3.B) v Zemědělství, lesnictví a potravinářství, Jana Bušová a Jakub Devát v Tvorbě učebních pomůcek a Michael Svoboda (3.B) v Informatice.

Studenti, kteří byli v krajském kole na 1. a 2. místě postupují do celostátního kola, a možná i někteří ze třetího místa (záleží na počtu prací z jiných krajů).

Všem zúčastněným studentům srdečně blahopřejeme, nesmírně si ceníme jejich svědomité práce a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 

Těm studentům, kteří postupují do celostátního kola přejeme mnoho úspěchů!!!