Školní kolo Biologické olympiády kategorie A a B

Napsal uživatel kubistova dne 20.04.2021 - 09:06

Na konci března se uskutečnilo na vyšším gymnáziu školní kolo biologické olympiády, ve kterém soutěžilo celkem 12 studentů. Protože chyběly praktické části a celé kolo proběhlo online, přihlásili se jen nejvytrvalejší milovníci biologie, za což ji patří velký dík. Ve ztížených podmínkách museli přemýšlet nad různými zapeklitými otázkami, které se týkaly obrany organismům proti vnějším i vnitřním nepřátelům, řešili test, který sloužil k testování všeobecného přehledu a také museli prokázat znalost druhů rostlin a živočichů.

V kategorii A soutěžily Hana Slámová (4.B) – 1. místo, Kateřina Janásková (3.B) – 2. místo a Tamara Opletalová (3.B) - 3. místo. Všechny studentky postupují do krajského kola, které se koná 30. dubna.

V kategorii B soutěžilo celkem 9 studentů z prvních a druhých ročníků. Nejvíce úspěšní řešitelé, kteří postupují do krajského kola (17. dubna) jsou následující: Tereza Šustrová (1.C) – 1. místo, Veronika Sikstová (2.C) – 2. místo, Vítězslav Raušer (2.D) – 3. místo a Barbora Konečná (2.B) – 4. místo.

Vítězům školního kola blahopřejeme a přejeme úspěšné zvládnutí krajského kola a všem dalším studentům děkujeme za účast!