V celostátním kole SOČ máme první místo!

Napsal uživatel kubistova dne 15.06.2020 - 23:24

V sobotu 13. 6. 2020 se konala celostátní přehlídka, kam se z Jihomoravského kraje nominovalo neskutečných 50 prací! O letošním ročníku celostátního kola SOČ bylo natočeno i video. https://youtu.be/A33bYHSIAd4 . Nejzajímavější částí je statistika, kolem desáté minuty.

Z naší školy postoupilo do celostátním kola pět prací, čtyři matematické (Matematika a Tvorba učebních pomůcek) a jedna z Fyziky. Všechny se umístily do 10. místa.

Fantastické první místo vybojoval Zdeněk Pezlar s prací Řešení diofantických rovnic rozkladem nad číselnými tělesy a hned za ním na druhém místě byl náš úspěšný sočkový „veterán“ Václav Zvoníček, tentokrát s prací Generování pseudonáhodné posloupnosti nad konečným tělesem pomocí Möbiovy funkce.

Vynikajícím výsledkem je i 8. místo Jakuba Koňárka, studenta prvního ročníku, který vynikl ve Fyzice (Variační řešení okrajové úlohy v elasto-statistice) a 9. místo Daniela Perouta (Matematika – Trojúhelník moci) a Viléma Rašky (Tvorba učebních pomůcek - Vývoj mobilní aplikace Přijímačky na iOS).

Všem studentům, kteří pracovali i za ztížených podmínek, blahopřejeme!