Beseda o migrační krizi s Mgr. Michalem Vítem, Ph.D.