Příjem přihlášek ke studiu

Příjem přihlášek ke studiu je v budově na tř. Kpt. Jaroše i v budově na Příční možný pouze v pracovních dnech v čase od 7.30 do 14.30 hodin. Příjem přihlášek bude ukončen dne 1.3.2019.

Podrobné informace o organizaci přijímacího řízení i o kritériích pro přijetí najdete v sekci Přijímací řízení na našem webu.