Chemické a přírodovědné soutěže ve školním roce 2016/2017

53. ročník Chemické olympiády

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnil 53. ročník Chemické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 44 studentů našeho gymnázia, a to v kategoriích A, B, C a D. Ve všech kategoriích se naši studenti probojovali až do krajských kol ChO, v kategorii A do celostátního kola, student Filip Svěrák byl pozván i k výběru studentů na ICHO. Do mezinárodního kola ChO se sice nepropracoval, přesto je to velký úspěch a v celkovém pořadí se dokonce posunul na vyšší příčku oproti umístění v národním kole. Všichni účastníci si zaslouží velké uznání za vynaloženou práci a energii, neboť chemická olympiáda patří k nejnáročnějším oborovým soutěžím nejen po stránce vědomostní, ale i z hlediska praktických laboratorních znalostí a zručnosti. Úspěšným řešitelům a vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně zdaru i v 54. ročníku Chemické olympiády!

Kategorie A, krajské kolo, Jihomoravský kraj: (20 řešitelů, úspěšní řešitelé na 1. až 10. místě) 4. místo Filip Svěrák 2.B 5. místo Veronika Valouchová 4.C 6. místo Martin Mátl 3.C 7. místo Zuzana Kuchařová 4.A 10. místo Vít Procházka 2.C 12. místo Tomáš Glozar 2.A 15. místo Jan Česnek 2.B

Kategorie A, národní kolo: (finále, 45 řešitelů, úspěšní řešitelé na 1. až 41. místě) 12. místo Filip Svěrák 2.B 29. místo Zuzana Kuchařová 4.A 41. místo Martin Mátl 3.C 42. místo Veronika Valouchová 4.C

Kategorie B, krajské kolo, Jihomoravský kraj: (finále, 31 řešitelů, úspěšní řešitelé na 1. až 25. místě) 3. místo Vít Procházka 2.C 7. místo Filip Svěrák 2.B 9. místo Tomáš Glozar 2.A

Kategorie C, krajské kolo, Jihomoravský kraj: (finále, 39 řešitelů, úspěšní řešitelé na 1. až 36. místě) 5. místo Filip Svěrák 2.B 6. místo Jan Česnek 2.B 8. místo Vít Procházka 2.C

Kategorie D, okresní kolo, Brno – město: (39 řešitelů, úspěšní řešitelé na 1. až 22. místě) 3. místo Daniel Perout 4.ag 4. místo Hana Slámová 4.bg 7. místo Ondřej Peterka 3.ag 14. místo Magdalena Petrlová 4.bg

Kategorie D, krajské kolo, Jihomoravský kraj: (finále, 35 řešitelů, úspěšní řešitelé na 1. až 32. místě) 9. místo Hana Slámová 4.bg 22. místo Daniel Perout 4.ag 30. místo Ondřej Peterka 3.ag

Mgr. Veronika Kyasová

 

 

CHEMIKLÁNÍ

Naši studenti reprezentují školu v nejrůznějších soutěžích. Letos v únoru se už podruhé vypravili do Pardubic na CHEMIKLÁNÍ. Jedná se o jednodenní soutěž určenou pro 3-5 členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii pořádanou Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Týmy řeší soubor teoretických úloh na čas. Tým Gymnázia Jaroška nese jméno „Vařmen má hrad“, a členy jsou Vít Procházka, Filip Svěrák, Aneta Fajstlová, Veronika Valouchová a Martin Mátl. Vyrazili do boje s humorem sobě vlastním, avšak v podstatně silnější konkurenci týmů z České republiky, Slovenska a Polska se neztratili a podařilo se jim opět obhájit 4. místo.

Mgr. Veronika Kyasová

 

Letos jsme opět vyrazili na Chemiklání, tentokrát jsme měli těžší úkol, tj. obhájit loňský úspěch. Za rok se podařilo do Chemiklání zapojit víc škol a tím pádem víc týmů, o to jsme měli soutěž těžší. Naštěstí jsme ale pobrali mladé mimořádně schopné chemiky z druhých ročníků (Vít Procházka (2.C) a Filip Svěrák (2.B) ), a spolu s jádrem týmu z minulého roku (Aneta Fajstlová (3.A), Veronika Valouchová (4.C) a Martin Mátl (3.C) ). Vyzbrojeni špičkovou literaturou poskytnutou kabinetem chemie jsme vyrazili do Pardubic plní střízlivého nadšení. Na místě pro nás organizátoři nachystali záludné otázky a úkoly stupňující se v náročnosti. Tyto výzvy jsme řešili za pomocí povolených knih, které jsme museli na komicky malých stolečcích na rozviklané lavici skládat do co nejúspornějších poloh. Zběsilé dvě hodiny utekly jako voda, a přišel na řadu vrchol celé soutěže. Oběd byl velice vydařený, dokonce nám letos dali na výber mezi různými variantami, na rozdíl od loňska. Co se výsledků týče, uspěli jsme a obhájili čtvrté místo, při tom jsme porazili mimo jiné i brněnskou chemku, na což jsme samozřejmě patřičně pyšní. Jedinečnou a zábavnou týmovou práci jsme si moc užili. Vyzbrojeni novými poznatky určitě opět vyrazíme do Pardubic příští rok, a naši školu budeme zase hrdě reprezentovat.

Martin Mátl, 3.C

 

ViBuCh - Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky

Baví vás chemie? Chtěli byste se dozvědět víc, než vám řeknou ve škole? Zajímá vás, jak vypadají moderní chemické laboratoře a co se v nich děje? Chtěli byste najít přátele s podobnými zájmy? Zkuste řešit ViBuCh! ViBuCh (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky) je korespondenční seminář pořádaný na půdě Masarykovy univerzity pro středoškoláky se zájmem o chemii a související témata, kterým se věnuje současný výzkum. Vzdělávacího kurzu ViBuCh se ve školním roce 2016/2017 zúčastnili studenti Filip Svěrák a Vít Procházka. Filip se dobře umístil již po druhé – loni na 3. místě, letos na 2. místě, Vít napoprvé na 10. místě. Blahopřeji, a přeji mnoho zdaru všem odvážným studentům při řešení letošních úloh!

Mgr. Veronika Kyasová

 

V průběhu školního roku vycházejí celkem čtyři série korespondenčního semináře ViBuCh organizovaného Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Každá série má pět úloh: první dvě jsou tzv. úvodní, čili menšího rozsahu a na různá témata, například výroba sloučenin dusíku za 1. světové války nebo chemii xenonu. Další tři úlohy se vztahují k tématům daného ročníku: letos to byla totální syntéza organických molekul (tedy syntéza od těch nejjednoduších sloučenin), stopy polutantů ve vodách a vznik života. Řešení série rozhodně není záležitostí na jeden večer; postupem času si člověk na řešení úloh zvyká, zároveň ale během roku přibývají další povinnosti. Poslední sérii jsem nakonec neodevzdal. I tak jsem se ale hodně naučil a příští rok se hodlám opět účastnit. Zajímavou součástí semináře jsou podzimní a jarní setkání řešitelů a závěrečné letní soustředění. O podzimním setkání jsem se dozvěděl na poslední chvíli a přestože mě původně oslovilo zejména jídlo zdarma a snadná dostupnost (konalo se to na kampusu Masarykovy univerzity), byl jsem mile překvapen. Hlavní součástí programu je práce v laboratoři, ne nepodobná letním laborkám paní profesorky Kyasové. Dále se konají přednášky k tématům daného ročníku a různé hry. S ostatními účastníky jsem se brzy spřátelil. Dalších dvou zmiňovaných akcí jsem bohužel neměl čas se účastnit.

Vít Procházka, 2.C

 

Ve školním roce 2016/2017 jsem se zúčastnil 7. ročníku korespondenčního semináře ViBuChu (Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky), který pořádají studenti a profesoři Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Během roku jsou vydány 4 série zadání, kdy každá obsahuje 3 tématické úlohy a další doplňující.Tématy jsou vždy zajímavé a moderní oblasti chemie. Minulý ročník to byla totální syntéza organických sloučenin, znečištění vod a vznik života na Zemi. Během roku je také organizováno podzimní i jarní víkendové soustředění. A pro nejúspěšnější řešitele je během letních prázdnin přichystáno týdenní závěrečné soustředění, kde se toho nejen spoustu naučíte, a zároveň se i pobavíte.

Filip Svěrák, 2.B

 

N-trophy

Během školního roku 2016/2017 se konal již 7. ročník týmové soutěže N-trophy. Soutěž je pořádána Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) a je určena pro tříčlenné týmy. Soutěž je rozdělena do dvou kol – kvalifikačního a finále. Během kvalifikačního kola dostaly týmy zadání experimentu v rozsahu čtyř oborů (chemie, biologie, fyzika a logika), kde si měly samy navrhnout provedení a zpracovat výsledky. Letos se v biologii kultivovaly bakterie, v chemii zkoumalo pH, fyzikální úkol řešil mechaniku trhání toaletního papíru a logický úkol se zabýval šířením epidemií. Po vyhodnocení kvalifikace postoupilo do finále 16 týmů. Z našeho gymnázia postoupily týmy dva – Jarošťáci (ve složení Mikuláš Hampl, Václav Martinů a Filip Svěrák; 2.B) a Asymptota of the nekonečno (Veronika Valouchová ze 4.C, Ronald Luc ze 4. A a Vít Procházka ze 2. C). Finále se konalo začátkem března. V pátek krátce po příjezdu jsme byli přivítáni v ZŠ Kamínky jako přední odborníci svolaní pro zastavení smrtící infekce. Ještě večer probíhal nácvik evakuace pro případ biologického ohrožení, a pak se šlo spát. Další den, v sobotu, jsme se přesunuli do Kampusu, kde jsme měli zkoumat nákazu – tajemnou bakterii Unq2687. I zde byly experimentální úlohy rozdělené podle oborů. Prvním byla biochemie, kde jsme vyšetřovali pacienty a snažili se odhalit působení bakterie a stanovit možnosti snadné diagnostiky onemocnění. Ve fyzikální části jsme měli zprovoznit „černou krabičku“ určenou na detekci přítomnosti bakterií ve slinách. A při logickém úkolu bylo našim cílem zastavit bioteroristy, kteří chtěli vypustit nákazu do světa. Po skončení všech úkolů jsme povečeřeli pizzu, ale než jsme stačili v klidu dojíst, spustil se poplach a nastala evakuace, protože naše středisko bylo napadené ozbrojenými bioteroristy. Rychle jsme se přesunuli na naši základnu (ZŠ Kamínky), tam se bohužel zjistilo, že někteří z nás byli nakaženi a musí odejít do karantény, i náš tým přišel takto o jednoho výzkumníka. Další den zbytek týmů i s přispěním členů v karanténě pracoval na vývoji léku a také vakcíny proti Unq2687. Vše se povedlo, nakažení se vyléčili a ztráty na životech byly naštěstí jen minimální. Na výsledkové listině se náš tým (Jarošťáci) umístil na 2. místě, hned za námi byl druhý tým z Gymnázia Kapitána Jaroše, Asymptota of the nekonečno. Jarošku předstihl jenom tým z Hradce Králové. Po takto užitečně a zábavně stráveném víkendu se nikomu opravdu nechtělo jet domů.

Filip Svěrák, 2.B