V celostátním kole SOČ získali naši studenti skvělá ocenění

38. ročník celostátního kola SOČ se uskutečnil 17. a 18. června 2017 v Boskovicích. Celkem 8 studentů zde prezentovalo svou práci nejen před komisí a veřejným publikem, ale někteří také v diskusích před svými postery. Obrovským úspěchem jsou dvě první místa. Získali je Tomáš Perutka z 3. A (Matematika a statistika) a Tomáš Nekut z 4. B (Elektrontechnika, elektronika a telekomunikace) Také máme tři třetí místa: Vít Jelínek z 3. A v Matematice a statistice, Marie Nguyenová z 3. B v oboru Zdravornictví a Martin Flora z 3. D v oboru Ekologie a ochrana a tvorba životního prostředí. V Biologii získala 4. místo Adéla Rotreklová z 2. B. Na šestém místě se umístil Václav Chytrý z 3. C v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a na desátém místě pak Kristýna Němcová z 3. A v oboru Informatika.
Řada z výše jmenovaných studentů obdržela mnoho význačných cen a ocenění a nominací – například nominace na účast v zahraniční soutěži (Tomáš Perutka, Adéla Rotreklová, Tomáš Nekut), návrh na cenu Učené společnosti ČR (Tomáš Perutka, Vít Jelínek), do soutěže České hlavičky (Marie Nguyenová).
Všem studentům velmi děkujeme za obětavou práci a vynikající reprezentaci školy!