Porotci Puškinova památníku ocenili výkon Macholánových

Na dvě stovky účinkujících vystoupily 6. června v Praze v celostátním kole soutěže Puškinův památník. V hudební sekci zastupovali jižní Moravu sourozenci Macholánovi - Eva, Helena a Jindřich. Soutěžili pod "hlavičkou" naší školy, vždyť Helena je nyní ve 3.C a starší Eva u nás loni z ruštiny maturovala. Celostátní kolo soutěže již neurčilo žádné pořadí, udílela se pouze čestná uznání. A Macholánovi opět porotu zaujali "mimořádným vystoupením".

Macholánovi byli i v Praze jediní, kdo přivezl velkou spoustu nástrojů: elektronické bicí, kytary, klávesy a ještě harmoniku. Za vzornou reprezentaci školy jim patří naše poděkování!

Vzrůstající počet soutěžících kdysi slavného Puškinova památníku dokazuje, že – nehledě na problematickou politiku Ruska – ruština začíná být zase oblíbeným jazykem.

Mgr. Michal Horák
učitel ruštiny