Nadané malířky ze 2.bg

Blahopřejeme Aničce Trnkové a Ha My Dangové k umístění ve výtvarné soutěži Sen o Brně. Dívky namalovaly svou vizi Brna v roce 2050 a za svou práci získaly 2. místo.