Naše škola byla v krajském kole Biologické olympiády z jihomoravských škol nejúspěšnější

Naši studenti byli velmi úspěšní v krajském kole Biologické olympiády, a to jak v kategorii A (pro 3. a 4. ročníky), tak i v kategorii B (pro 1. a 2. ročníky). Soutěžící museli prokázat všeobecný biologický přehled, praktické dovednosti i schopnost aplikovat znalosti v praktických úlohách, a také znalost mnoha druhů rostlin a živočichů.

V kategorii A se na vynikajícím druhém místě umístila Veronika Valouchová ze 4. C (97 bodů ze 100). Čest naší školy bude hájit v dubnu (24. až 28. 4.) v celostátním kole, tak jí budeme přát mnoho úspěchů! V téže kategorii se na velmi pěkném 9. místě umístil Martin Mátl (3.C), výborně reprezentovali i Lukáš Máčal ze 4. C a Zuzana Kuchařová ze 4. A.

V kategorii B jsme měli díky vysokém bodovému ohodnocení ve školním kole hned tři  soutěžící, kteří vybojovali taktéž vynikající místa: Vít Procházka (2.C) byl druhý, Filip Svěrák (2.B) čtvrtý a Jan Česnek (2.B) byl šestý.

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme!