V okresním kole SOČ byli naši studenti úspěšní

Dne 5. 4. 2017 se na Gymnáziu T. Novákové Řečkovice konalo okresní (městské) kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Z naší školy postoupilo ze školního kola celkem 20 prací z 10 oborů.

Naši studenti vybojovali celkem čtyři první místa:

  • Marie Nguyenová (3.B) z oboru Zdravotnictví s prací Vliv proteinu TROP-2 na citlivost cervikálních nádorových linií k chemoterapii
  • Marin Flora (3.D) z oboru Ochrana a tvorba životního prostředí s prací Toll-like receptory v toxicitě vodního květu
  • Tomáš Nekut (4.B) z oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace s prací Vodní display
  • Václav Chytrý (3.C) z oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času s prací Rozdíly mezi leváky a praváky: Hodnocení na základě dotazníkového šetření

Dále jsme získali druhé místo v oboru Biologie díky Adéle Rotreklové (2.B), která soutěžila s prací Lidské indukované pluripotentní kmenové buňky se stresují! Replikační stres, nestabilní genom, a to vše kvůli selhání bázově excizního mechanismu opravy DNA?

Na třetím místě v oboru Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie se umístila práce studentek Kristýny Dostálové a Hany Mločochové (3.C) Mikroskopická analýza botanických a zoologických vzorků a jejich příprava pro e-learning.

Postupují také práce Daniely Schrottové (3.B) - kategorie Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, téma: Začlenění nevidomých lidí do společnosti a Kristýny Němcové (3.A) – kategorie Informatika, téma: Strojové učení, dobývání znalostí a detekce anomálií.

Možný postup má i práce Tomáše Pittnera (3.A) Bezdrátový přenos energie za pomoci vázaných rezonančních obvodů z oboru Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace.

Do krajského kola postupují také práce z Matematiky Víta Jelínka (3.A) Multiplikativní funkce v teorii čísel a Tomáše Perutky (3.A) Vyjadřování prvočísel kvadratickými formami.

Všem soutěžícím, kromě jmenovaných i Janu Česnekovi, Vítu Procházkovi, Jiřině Reškové, Veronice Grycové, Monice Křivánkové, Petru Kadlecovi a Antonínu Hubíkovi, velmi děkujeme za skvělou práci a prvotřídní reprezentaci školy.

Všem, kteří postupují do krajského kola, které se bude konat v květnu na naší škole, přejeme mnoho úspěchů.