Finále soutěže Bohatství Země...

... aneb studenti NG jsou již nyní přijati na vysokou školu bez přijímacích zkoušek

Ve dnech 27. a 28. 3. 2017 proběhlo finále velmi obtížné půlroční ekonomicko-geologické soutěže Bohatství Země organizované MU Brno. Dva týmy studentů reprezentovaly více než dobře naši školu v konkurenci s jinými gymnázii, kde věk soutěžících studentů vždy výrazně převyšoval věk studentů našich (věk kolem 13–14 let našich soutěžících, věk ostatních soutěžících 17–18 let).

Naši studenti družstva s názvem Jarošáci obsadili 3. místo a družstvo Jarošaček bylo též vysoce hodnoceno za vzorné ukončení soutěže, kterou mnoho starších družstev vzdalo. Jmenovitě se jedná o tyto studenty:

  • družstvo Jarošáků ve složení Dan Perout, Jeroným Komanec, Jakub Rádl, Aidan Macready (jediný ze 3.bg) a Martin Richter, jsou až na uvedenou výjimku studenti 4.ag;
  • družstvo s názvem Jarošačky (vyhodnoceno jako úspěšné řešitelky) ve složení Hana Slámová, Anna Blahová, Andrea Dobrovolná, Gábina Wernerová a Magda Petrlová. Vše studentky ze 4.bg.

Je pro nás velkou chloubou, že všichni naši studenti vyhráli i možnost být přijati na Přírodovědeckou fakultu MU na obor geologie bez přijímacích zkoušek a družstvo Jarošáků vyhrálo i možnost studia na Ekonomicko-správní fakultě MU bez přijímacích zkoušek. Stačí předložit diplom z této obtížné soutěže. Je to poprvé v dějinách naší školy, kdy je student nižšího gymnázia již nyní hypoteticky přijat na vysokou školu na základě vypracované práce.

Studenti měli v soutěži za úkol rozhodnout, který z pěti předložených scénářú na těžbu štěrkopísku v hypotetickém ložisku je nejvhodnější při zohlednění aktuálních zákonů, financí, ochrany životního prostředí, výnosnosti, rizika, názorů okolních obcí...

Věřte, že to bylo pro soutěžící časově i fyzicky velmi náročné!!! A naši mladí studenti se toho s opravdu obrovskou energií zhostili na výbornou. Jsem na ně hrdá.

Vedoucí učitel – Zuzana Kučerová