Úspěchy naší absolventky

Napsal uživatel marba dne 16.02.2023 - 13:20

Absolventka matematické třídy z roku 2019 Bc. Barbora Šmahlíková navazuje na své výborné gymnaziální studijní výsledky rovněž při svém vysokoškolském studiu. Barbora je nyní posluchačkou FIT VUT v Brně, kde vloni zdárně ukončila bakalářský stupeň a za vynikající výsledky v bakalářském studiu převzala cenu rektora VUT (blíže vizhttps://www.vut.cz/vut/aktuality-f19528/rektor-ocenil-vyznamne-akademiky-a-studenty-na-akademickem-shromazdeni-vut-d233102).

Barbora Šmahlíková

Aktuálně Barbora pokračuje ve studiu v magisterském studijním programu Informační technologie a umělá inteligence se specializací Matematické metody. Do výzkumné práce se zapojila již na začátku bakalářského studia. Ta brzy vyústila v publikace na mezinárodním poli a prezentace na zahraničních konferencích. Na základě těchto skutečností byla Barboře nejprve v září 2022 udělena děkanem FIT cena Zdeny Rábové určená pro nejlepší studenty fakulty (podrobněji viz https://www.fit.vut.cz/fit/news/3388/.cs) a v lednu 2023 byla dokonce z 20 nominací Radou pro výzkum, vývoj a inovace vybrána a navržena vládě k udělení Ceny vlády nadanému studentovi (detailněji viz např.https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rvvi-navrhla-na-cenu-vlady-nadanemu-studentovi-barboru-smahlikovou-202558/ či https://www.fit.vut.cz/fit/news/3447/.cs).

Kromě těchto odborných zájmů se Bára věnuje také sportu, především vytrvalostnímu běhu. V uplynulých letech postupně dokončila několik (ultra)maratonských závodů, včetně zdolání trati velmi náročné Beskydské sedmičky 2022, jejíž trasa vede přes nejvyšší vrcholy těchto hor, měří přes 100 km a má převýšení asi 5,5 km (informace vizhttps://www.beskydskasedmicka.cz/b7/b7-2022/).

Nejen ke zmíněným úspěchům Barboře gratulujeme a přejeme jí, aby se jí nadále dobře dařilo. Budeme potěšení, budeme-li mít více dalších podobně kvalitních absolventů.

Autor: Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.