Volby do školské rady

Napsal uživatel herman dne 17.09.2021 - 16:37

Vážení rodiče nezletilých žáků a zletilí studenti, na začátku října proběhnou volby zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů do školské rady na další tříleté období, které byly posunuty vzhledem ke koronavirové pandemii. Volit budete 3 kandidáty, kteří doplní současných 6 členů školské rady. Zřizovatel jmenoval v červnu 2021 své 3 zástupce: Ing. Tomáše Braveného, Mgr. Jaroslava Suchého a doc. Ing, Vojtěcha Bartoše, Ph.D. Učitelé gymnázia zvolili dne 30. 6. 2021 jako své zástupce do ŠR Mgr. Marka Blahu, Mgr. Aleše Kobzu, Ph.D. a PhDr. Martinu Literákovou. Vzhledem k literárně historické exkurzi tříd 4.B a 4.C budou zletilí žáci volit své zástupce v pondělí 4. října od 13:00 do 14:45.

Rodiče nezletilých žáků budou volit v úterý 5. října v době od 18:30 do 19:30 v době hovrových hodin, které budou následovat po úvodních třídních schůzkách, které se konají týž den od 18:00.

Žádám všechny zájemce, kteří jsou ochotni v těchto volbách kandidovat, aby mi tuto skutečnost sdělili nejlépe e-mailem na adresu herman@jaroska.cz nejpozději do 30. září a připojili svou krátkou charakteristiku, abychom profily kandidátů mohli v předstihu zveřejnit na našich webových stránkách.

Podrobnosti k volbám jsou uvedeny v přílohách.

Jiří Herman