Vynikající výsledky v celostátním kole SOČ

Napsal uživatel kubistova dne 16.06.2021 - 08:48

Ve dnech 11. - 13. května proběhlo Celostátní kolo Studentské odborné činnosti, ve kterém se zůčastnilo celkem sedm studentů z naší školy. Jejich výsledky byly vynikající. Tradičně nejúspěšnější byl obor Matematika, zde jsme získali 2. místo (Adéla Heroudková) a 3. místo (Zdeněk Pezlar), Antonín Sekerka získal 12. místo stejně jako Vojtěch Stránský ve Fyzice. Všichni jmenovaní studenti byli z 3.A. V Chemii vybojoval 2. místo Pavel Karásek (3.C) a v Biologii 3. místo Adrena Jedličková (2.B). Posledním velmi úspěšným oborem byl obor Zemědělství, lesnictví a potravinářství, kde získal 2. místo Ondřej Rychlý z 3. A. Všem našim úspěšným studentům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy - třeba v mezinárodních soutěžích, na které byli nominováni.

 

Zeptala jsem se zúčastněných studentů na čtyři otázky, které vám pomohou udělat si představu o některých aspektech takovéto soutěže v roce poznamenaném covidovou pandemií (bohužel se mi nepodařilo získat odpovědi od všech).

Zdeněk Pezlar (3.A, obor Matematika, Téma: Isogenie v kryptografii, https://www.youtube.com/watch?v=tfpiH1E0tqs)

 • Proč jste do soutěže šli?

SOČku jsem letos znovu psal, protože jsem se chtěl zase dostat do nějaké hezké části matematiky. Vesměs celý život zajímá šifrování a decentní část mé práce byla propojena s mou loňskou SOČkou, takže toto téma mi bylo velmi blízké.

 • Co vám dala osobně účast na SOČ, co všechno jste se naučili?

Měl jsem možnost téma, kterému jsem se věnoval, studovat a pochopit na velmi hluboké úrovni. Ve své práci jsem vesměs propojoval dvě velmi různé oblasti matematiky a když jsem konečně začal plně chápat jejich četná spojení, byl to úžasný pocit. Též se samozřejmě vždy hodí další zkušenosti s plánováním času a obhajobou své práce.

 • Jak vás ovlivnila situace s covidem?

Díky covidu jsem měl přes školní rok více času na psaní práce, na druhou stranu jsme se ale nemohli se školitelem setkávat osobně, ani se v dalších kolech potkat s dalšími soutěžícími, což byla rozhodně škoda.

 • Jaké máte dojmy z průběhu a organizace SOČ?

Celá soutěž byla vzhledem k naší situaci organizovaná naprosto výborně, za to se zasloužili jak lidé ze samotné SOČky, tak i učitelé na naší škole. Já osobně si myslím, že jsem odvedl slušnou práci, bohužel jsem úplně nezvládl finální obhajobu, 3. místo je ale pořád velmi dobrý výsledek. Je potřeba pogratulovat prvnímu i druhému místu, oba měli excelentní práce a obhajoby, stejně jako ostatním, kteří se účastnili celostátního kola, nebo vůbec nějakou práci napsali.

Poznámka – na druhém místě byla Adéla Heroudková (Téma: p-adická čísla, https://youtu.be/ojzHzU0vQBc) z naší školy! V matematické sekci také soutěžil Antonín Sekerka z 3.A s prací Hladké variety a jejich aplikace - https://www.youtube.com/watch?v=pPA-U1zwjJU),

 

Vojtěch Stránský (3.A, obor Fyzika, Téma: Problematika měření velikosti ohniska rentgenky s radiochromickým filmem, https://www.youtube.com/watch?v=BizrFZJT1y4)

 •  Proč jste do soutěže šli?

Chtěl jsem se seznámit se školou, kam chci jít a ideálně tam poznat pár lidí.

 • Co vám osobně dala účast na SOČ, co všechno jste se naučili?

Zkušenost do příštího ročníku. Hlavně tu, že chci být nezávislý na pracovišti.

 • Jak vás ovlivnila situace s covidem?

Ano, musel jsem kompletně změnit téma z tématu praktického a využitelného na téma, kde nebyl žádný objev a psal jsem práci spíše, protože jsem už začal.

 • Jaké máte dojmy z průběhu a organizace SOČ?

Mírně jsem se ztrácel v komunikaci, vypadl jsem z pořadové listiny na krajské kolo. Celkově krajské kolo moc nefungovalo, ale celostátní bylo výborně zorganizováno.

 

Pavel Karásek (3.C, obor Chemie, Téma: Leptání povrchu křemenných kapilár za působení superkritické vody, https://www.youtube.com/watch?v=5Dks6tlgWa0)

 • Proč jste do soutěže šli?

Do SOČky jsem se přihlásil, protože jsem měl příležitost pracovat na Ústavu analytické chemie AV ČR, kde svou práci SOČ dělala před třemi lety i moje sestra. Motivovalo mě především její téma, které jsem chtěl rozšířit a posunout o kousek dál.

 • Co vám dala osobně účast na SOČ, co všechno jste se naučili?

Při svém výzkumu jsem si vyzkoušel práci v profesionálním prostředí a největší zkušenosti jsem získal samotným sepisováním práce, které zabralo více času, něž jsem předpokládal.

 • Jak vás ovlivnila situace s covidem?

Co se týče situace s covidem, tak ta mi paradoxně hodně pomohla. V průběhu první karantény jsem totiž měl možnost přístupu do laboratoří, a tak jsem v době první distanční výuky od března chodil každý den měřit experimenty, které byly pro moji práci zásadní.

 • Jaké máte dojmy z průběhu a organizace SOČ?

S online formou letošního kol jsem problém neměl, protože vše bylo srozumitelně naplánováno a vysvětleno. Bohužel mě jen mrzí, že jsem si nezkusil živou prezentaci a diskuzi před publikem, ale tak snad někdy jindy.

 

Adriena Jedličková (2.B, obor Biologie, Téma: Imunitní reakce a reparace cílových orgánů po inhalaci rozpustných nanočástic olova, https://www.youtube.com/watch?v=VRcHBHNALms)

 • Proč jste do soutěže šli?

Jedná se o skvělou příležitost něco nového se naučit, poznat svět vědy a seznámit se se zajímavými lidmi.

 • Co vám dala osobně účast na SOČ, co všechno jste se naučili?

Díky SOČ jsem se naučila hrozně moc nových věcí, zlepšila se nejen ve znalostech biologie, ale také v komunikaci a jednání s lidmi. Naučila jsem si víc věřit a stát si za svými názory a nápady. Poznala jsem skvělý kolektiv kolegů, kteří mi neskutečně pomohli a celou dobu mě podporovali a pomáhali mi.

 • Jak vás ovlivnila situace s covidem?

Měsíc jsem nemohla chodit do laboratoře, ale během této doby jsem se mohla věnovat více škole a nastudovat nějakou literaturu a lépe se tak seznámit s fieldem mé práce.

 • Jaké máte dojmy z průběhu a organizace SOČ?

Organizace SOČ se mi moc nelíbila, byl to naprostý zmatek. Změněné propozice pro prezentace, kolaps systému při výměně videa, dva různé komunikační kanály v krajském a celostátním kole, pozdní připojení poroty nebo taky zmatky při průběhu obhajob v CP (rozdílné pokyny od poroty, dvě verze dokumentu s pokyny od centrální komise SOČ)...

 

Ondřej Rychlý (3. A, obor Zemědělství, lesnictví a potravinářství, Téma: Detekce viru afrického moru prasat pomocí supermagnetických nanočástic, https://www.youtube.com/watch?v=ZwNgBPsKLrY)

 • Proč jste do soutěže šli?

Do SOČ jsem šel hlavně proto, protože jsem se chtěl nad rámec výuky rozvíjet v oborech, co mě zajímají. Také jsem od starších kamarádů věděl, že se jedná o zkušenost, která mě skvěle připraví na další studium, protože se budu moci dostat na pracoviště, se kterými se středoškolské prostředí může jen těžko měřit.

 • Co vám dala osobně účast na SOČ, co všechno jste se naučili?

SOČ mi nakonec dala ještě mnohem víc. Nejenom, že jsem se dostal do skvěle vybavené laboratoře, dostal jsem se do vědeckého kolektivu, díky čemuž jsem získal představu, jak to ve vědě vlastně funguje. Navíc jsem se naučil orientovat v laboratoři, a hlavně používat její vybavení, od pipety až po aparaturu na elektrochemická měření. Díky tomu, že jsem se dostal do praxe a získal mnohem lepší přehled, co mě baví a co naopak ne, a tedy i čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat. Samozřejmě jsem se také naučil, psát odbornou práci – ač to byl běh na dlouhou trať, jsem za tuto zkušenost velmi rád, psaní nějaké další práce, mě při dalším studiu totiž jen asi těžko mine.

 • Jak vás ovlivnila situace s covidem?

Covid moji práci bohužel také ovlivnil, jako asi všechny z nás. Nepovedlo se mi třeba dosáhnout všech cílů, které jsem měl ze začátku stanovené. Oproti ostatním jsem měl asi ale ještě celkem štěstí. Díky tomu, že jsem práci dělal v soukromé laboratoři, jsem mohl na experimentální části práce pracovat alespoň v době, kdy situaci nebyla až tak závažná. Zatímco ti, kteří pracovali v prostorách nějaké univerzity, do laboratoří kvůli protiepidemickým opatřením nemohli.

 • Jaké máte dojmy z průběhu a organizace SOČ?

Co se organizace týče, mám z ní trošku smíšené pocity. Myslím si, že by soutěž probíhala jinak, kdybychom mohli své práce představovat před živým publikem. Mám pocit, že jsem přišel o atmosféru, která by se s prezenční soutěží pojila. Musím ale říct, že ač muselo být organizování soutěže on-line formou jistě velice náročné, tak organizátoři to zvládli skvěle, a že vše proběhlo nejlépe, jak je to jen v takovéto podobě možné. Distanční provedení mělo ale i svá pozitiva, například jsem se třeba naučil pracovat s videem, které jsem musel pro svoji obhajobu natočit.