Chemická olympiáda ve školním roce 2018/2019

Napsal uživatel kyasova dne 06.09.2019 - 17:25

V 55. ročníku Chemické olympiády zaznamenala Jaroška velké úspěchy.

Kategorie A:

Školního kola se zúčastnilo 6 studentů, z nichž 5 postoupilo do krajského kola.

Filip Svěrák (4.B) obsadil 1. místo, Vít Procházka (4.C) 3. místo, Jan Česnek (4.B) 9., Jindřich Matuška (2.A) 11. a Mikuláš Hampl (4.B) 19. místo.

Filip s Vítkem postoupili do národního kola. Filip obsadil neuvěřitelné 1. místo. Vítek byl úspěšným řešitelem.

Filip postupoval dále výběrovými soustředěními, prvenství udržel a postoupil na Mendělejevovu mezinárodní olympiádu do Petrohradu a na IChO do Paříže. Z obou mezinárodních soutěží se vrátil se stříbrnou medailí. 

Kategorie B:

Školního kola se zúčastnili 3 studenti. Přestože byli všichni úspěšnými řešiteli, jen Hance Slámové (2.B) se podařilo postoupit do krajského kola, kde se umístila na skvělém 5. místě.

Kategorie C:

Školního kola se účastnilo rekordních 13 studentů. Všichni byli úspěšnými řešiteli. Do krajského kola postoupili první tři. Hanka Slámová (2.B) získala úžasné 3. místo. Jindřich Matuška (2.A) byl 10. a benjamínek Jakub Koňárek (4.ag) 11. Všichni tři mezi úspěšnými řešiteli KK.

Kategorie D:

Ani naši nejmladší chemici se nedali zahanbit svými staršími kolegy. Školního kola se zúčastnilo 25 žáků nižšího gymnázia. Všichni byli úspěšnými řešiteli. Do okresního kola postoupili 3 řešitelé. Jakub Koňárek (4.ag) získal 1. místo, Barbora Konečná (4.bg) 2. místo a na 5. místě se umístil Petr Slonek (4.ag). Všichni tři postoupili do krajského kola. Barunka se v ohromné konkurenci umístila na 5. místě, Jakub na 10. a Petr na 19. místě. Všichni tři byli úspěšnými řešiteli KK.

Moji milí chemičtí olympionici, v letošním roce jste opravdu dosáhli na mety nejvyšší. Děkuji vám za skvělou reprezentaci školy. Těším se na další spolupráci s vámi, mladými nadšenými chemiky.

Filipe, blahopřeji k dosaženým úspěchům, děkuji za těch pár let strávených s chemií, díky za šíření dobrého jména Jarošky i za hranicemi naší země!

Filipe, Vítku, Honzi, Miki, vám přeji šťastné vykročení do vysokoškolských studií a mnoho úspěchů na poli vědy!

Vaše Kya